7 framgångstips till norrlandskommunerna

Fram till år 2020 ska regeringen dela ut 70 miljoner kronor årligen till kommuner i norra Sverige. Pengarna är till för att stärka förutsättningarna att utveckla det lokala företagsklimatet. Vi vet att det finns en stor risk att riktade statsbidrag blir administrativt krångliga och ger liten effekt. Därför vill nu Småföretagarnas Riksförbund ge kommunerna 7 konkreta tips för att nå ett lyckat resultat. Följer kommunerna våra 7 förslag ökar sannolikheten att de kommer att nå ett företagsklimat i Sverigetopp. En nyckel för att kunna bo, jobba och leva i hela landet är att det finns ett aktivt företagande.

1.Det absolut viktigaste är att kommunala tjänstemän och lokalpolitiker inser den avgörande betydelsen av företagandet när det gäller utveckling av närsamhället. Med rätt attityd i kombination med insikt och kunskap är det lätt att bygga positiva relationer med kommunens företagare.

2.Tillsynsavgifter ska aldrig tas ut om tillsyn faktiskt inte sker. Avgifterna bör vara så låga och transparenta som möjligt. Blicka utanför kommungränsen och hitta goda exempel från hur andra kommuner gör.

3.Genom att minska regelbördan och krånglet kommer kommunen att bli mer intressant för företagande. Inför ”tävlingar” bland medborgarna om förslag till regelförenklingar. Undvik att lägga till extra lager av lokal reglering, ifall det inte är tydligt motiverat av klimat eller annat.

4.Det måste bli enklare att få olika tillstånd. Många företagare tvingas vänta alldeles för länge på sina tillstånd. Ge garantier om korta handläggningstider för snabbare hantering av ärenden. Servicegarantier handlar om att ställa krav på kommunens tjänstemän att hantera ärenden snabbt och tillförlitligt.

5.Små lokala företag måste få snabb hjälp med kommunala och statliga ärenden samt att tyda och städa i krångliga regelverk. Att erbjuda rätt information är en grundläggande offentlig service.

6.Kommuner bör ha som huvudregel att undvika att driva egna bolag eller på annat vis affärsdrivande verksamhet. I de fall där offentliga bolag drivs är det viktigt att se till så att de inte får orättvisa fördelar på grund av en nära ställning till offentliga beslutsfattare.

7.Lagen om offentlig upphandling (LOU) måste anpassas till småföretagen. Genom att lära sig det lokala företagandets villkor kan man bryta ner upphandlingarna i mindre delar för att öka möjligheterna för mindre företag att delta med anbud. Kan lokala små företag få möjlighet att bidra till lokalsamhällets utveckling kommer alla att tjäna på detta.

Genom att följa dessa tips går det att vända på en negativ trend. Regeringen verkar lyssnat på Småföretagarnas Riksförbunds budskap om att det är mikroföretagen som är landsbygdens ryggrad. Nu är det upp till kommunerna att visa sin entreprenöriella förmåga. Så upp till bevis och investera dessa 70 miljoner i ett lokalt företagsklimat i världsklass.

Erik Sjölander
Näringspolitisk talesperson
Småföretagarnas Riksförbund

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top

HÄR HITTAR DU ALL INFORMATION OM DELTAGANDET TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN 2021

– Du som är anmäld till stämman behöver ta del av denna information –