Annie (C) och Jonas (V) syn på företagsamhet förvirrande lika för väljarna

Inför valet presenterade Småföretagarnas Riksförbund ett valquiz där utdrag ur riksdagspartiernas hemsidotexter kring företagande och näringsliv var anonymiserade och deltagarna skulle lista ut vilken text som tillhörde vilket parti. Detta visade sig betydligt svårare än förväntat och kanske är det avsaknaden av ideologiska skillnader i partiernas företagspresentationer en stor anledning till att företagarfrågor inte fick något utrymme i den mediala debatten. Det saknas helt enkelt tydliga skiljelinjer att debattera kring.

737 personer genomförde valquizet och medelpoängen var 1, 8 rätt av 8 möjliga. Det var ingen som lyckades att få alla rätt.

På Moderaternas text var det Centerpartiet de flesta gissade på. Centerpartiets text trodde flest på att det var Moderaternas politik. Att dessa partiers företagspolitik uppfattas snarlika kan vara en bra utgångspunkt när Alliansen ska förhandla om en gemensam budget.

Kristdemokraternas text uppfattades även den till största delen tillhöra Moderaterna.

27 procent som svarade om miljöpartiets politik gissade rätt men en nästan lika stor andel trodde att det var Centerpartiets politik det handlade om.

Ett av de mer anmärkningsvärda resultaten var vem deltagarna trodde hade skrivit Vänsterpartiets text. Hela 23,47 % trodde detta var Centerpartiets ställningstagande, ett parti som utger sig att vara Vänsterpartiets motsats. Har Annie Lööfs och Jonas Sjöstedts gemensamma debatturnéer fått dem att mötas på mitten?

Deltagarna hade absolut mest lätt att få poäng på Sverigedemokraternas test. Troligtvis var det textraden om att tillvarata nationens samlade intresse som var den avslöjande detaljen. Nästan 40 procent hade rätt på denna fråga.

Liberalernas text uppfattades som mest moderat, tätt följd av de andra allianspartierna.

När frågan utgick från Socialdemokraternas textutdrag var det ganska jämnt svarat. 20 % svarade rätt men nästan 22% trodde att det var Moderaternas politik.

Även om detta quiz var ett lekfullt sätt att presentera riksdagspartiernas företagspolitik så kan Småföretagarnas Riksförbund våga sig på att dra en slutsats kring det sammanfattande resultatet och sätta in det i sammanhanget kring hur det politiska landskapet ser ut efter nu när valresultatet presenterats. Småföretagarnas Riksförbund har under hela valrörelsen hävdat att debatten haft för stort fokus på att beskriva samhällsproblemen och ytterst lite tid har gått åt till att debattera lösningarna.

Å ena sidan kan quiz resultatet ses som ett starkt bevis på partiernas misslyckande att särskilja sina ideologiska skillnader beträffande näringspolitik och företagande. Å andra sidan kan den förbluffande gemensamma synen på småföretag ses som den brobyggare som kan överlappa de klyftor som politikerna anser dela landet.

För att nå blocköverskridande samarbete som kan hålla ihop landet och hantera nästa lågkonjunktur måste partierna utgå ifrån de områden där de har gemensamma nämnare. Då synen och förslagen kring företagande är förvirrande lika presenterat på partiernas hemsida kan det vara inom detta område riksdagen kan enas. Genom förbättrade villkor för mikro- och småföretag kan utanförskap och klyftor mellan stad och land, insiders och outsiders och infödda och utlandsfödda lösas på riktigt.

En lärdom av detta quiz kan också vara att de flesta partier sjunger småföretagarnas lov då denna grupp utgör stommen i välfärdslandet. Men det vore riktigt bra om dessa vardagshjältar uppskattades inte enbart i ord utan även i handling. Riksdagspolitiker, upp till bevis! Oavsett vem som till slut styr landet är satsningar på småföretagen en enkel sak att kunna enas om. 

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top

HÄR HITTAR DU ALL INFORMATION OM DELTAGANDET TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN 2021

– Du som är anmäld till stämman behöver ta del av denna information –