Äntligen har regeringen vaknat!

​Det tog lite tid innan regeringen insåg den mycket besvärliga situationen som Sveriges småföretagare råkat ut för genom corona-krisen. Nu har man presenterat ett ordentligt paket för stöd och stimulans, vilket förhoppningsvis kan minska vår och vår personals oro. Bra där!

Det är gott att man går ifrån korttidsarbete till korttidspermiteringar eftersom lagrådsremissen för korttidsarbete innehöll så många konstigheter som inte var anpassade för de minsta företagen. Nu gäller det att systemet med korttidspermitteringar snabbt kommer på banan och blir praktiskt och enkelt. Precis som regeringen säger så är det viktigt att åtgärderna genomförs snabbt och då hoppas vi på att verkstad går före snack. Med detta förstås att beslut fattas snabbt eller att regeln införs generellt och att kontroller kan ske efteråt. För den som håller på att bli medvetslös gäller det att få igång andningen först innan man frågar om id-handlingar.

Att regeringen nu inser att man måste vara tydlig med sjuklöneansvaret är jättebra, men borde kanske ha kunnat införas redan då man beslutade om att ta bort karensavdraget (vilket ju inte ens Försäkringskassan då visste vem som skulle betala…). Vi hoppas att Försäkringskassan är tillräckligt snabbfotade och obyråkratiska för att detta förslag ska kunna ge omedelbara effekter för alla oroliga små arbetsgivare i landet.

Att kunna skjuta upp inbetalningar av skatter och arbetsgivaravgifter är bra, men vad händer vid en eventuell konkurs? Kommer Skatteverkets regeltolkning av företrädaransvar att innebära mänskliga tragedier om företaget trots allt behöver läggas ner? I denna del måste det till förtydliganden så att risken minimeras genom uppskjutna skatteinbetalningar.

Småföretagarnas Riksförbund tackar å våra medlemmars vägnar för regeringens förslag. VI hoppas på en obyråkratisk och stödjande hantering från myndigheterna så att vi kan fortsätta bidra till att Sverige fortsätter blomstra!

Erik Sjölander
​Näringspolitisk talesperson
​Småföretagarnas Riksförbund

PRESSKONTAKT

Caroline Szyber

Vice ordförande
Politiska frågor

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top