Byråkratins djungel – snårig för både småföretagare och tjänstemän

En svensk småföretagare måste navigera genom en byråkratisk djungel av regler, lagar och förordningar. Förutom att våra 290 kommuner ska övervaka och kontrollera de svenska företagarna, så måste dessa även förhålla sig till 22 myndigheter. I vissa fall överlappar myndigheternas och kommunernas tillsyn vilket innebär att en produkt som godkänts av en byråkrat förbjuds av en annan.

Att vara företagare i Sverige innebär att satsa hela sitt liv på att få sin idé att bli verklighet, att bygga sin verksamhet från grunden och förhoppningsvis i slutändan ha möjlighet att kunna leva ett drägligt liv på sin affärsverksamhet. Dessutom är det genom enskilda personers passion och entreprenörskap som jobb skapas. Därför är det viktigt att dessa jobbskapare inte tyngs ned av invecklad och stelbent byråkrati.

Därför är det välkommet för Småföretagarnas riksförbund att en statlig utredning nu har sett över hur våra svenska marknadskontroller fungerar och vilka sanktionsmöjligheter som finns. Det är ett mycket viktigt arbete att staten regelbundet kartlägger myndigheternas arbete och föreslår effektiviseringar. En småföretagare måste ständigt utvärdera och utveckla sitt arbete för att kunna finnas kvar på marknaden. Då är det rimligt att samma krav ställs på de som utövar tillsyn över våra företag.

Småföretagarnas riksförbund är positiva till att utredaren föreslår en övergripande lag om marknadskontroll. En sådan skulle kunna leda till bättre samarbete mellan myndigheterna och förbättrad information till småföretagare i hela landet. Därför måste lagen utgå från EU:s small business act. Tyvärr är det så att vi tvivlar på att kommunerna och myndigheterna har förmågan till ett sådant kundperspektiv.

Småföretagarnas riksförbund ser flera risker med utredarens förslag. Något vi baserar på tidigare erfarenheter med svensk byråkrati. Vår farhåga är att det är småföretagen som kommer att hamna i kläm när lagen ska tillämpas. Till exempel oroar vi oss för att överklagande och rättsprocesser är ett dyrt och komplicerat åtagande för ett mindre företag. Risken är att en mikroföretagare väljer att lägga ner för att det är enklare än att hävda sig mot en resursstark myndighet.

Dessutom vill Småföretagarnas riksförbund att följande saker finns med i den lag som utredningen föreslår.

  • Att tjänstemannaansvar införs.
  • Att det även kommer förslag på vilka kontrollmyndigheter som kan avskaffas och vilka som bör ha huvudansvar för kontroll och tillsyn.
  • Att all myndighetsutövning måste vara transparent och förutsägbar. Därför ska inte anonyma inköp tillåtas.
  • Att representanter för småföretagare inkluderas i marknadskontrollrådet så att våra myndigheter får en förståelse för hur deras agerande påverkar även små affärsrörelser.

Det finns goda exempel redan i dag på hur tillsyn och kontroll kan fungera på ett sätt som inte hämmar företagandet. Det är bara att blicka mot Danmark, Baltikum eller varför inte Rättvik, som är den svenska kommun som kommit längst när det gäller att kombinera sitt ansvar för tillsyn och kontroll med ett bra klimat som främjar entreprenörskap, småföretag och jobbskapande. Därför hoppas vi att dessa goda exempel kan bli en vägledning till hur våra svenska myndigheter och kommuner kan utöva sitt kontrollansvar utan att tynga ner våra jobbskapare med stelbent och invecklad byråkrati.

Erik Sjölander
Näringspolitisk talesperson
Småföretagarnas Riksförbund

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top