Du gamla, du friska

Den 8 mars firas internationella kvinnodagen. Småföretagarnas Riksförbund vill en dag som denna visa på den ojämställdhet som finns mellan kvinnors och mäns företagande och ge politikerna två konkreta förslag som skulle främja jämställdheten, förbättra folkhälsan och öka kvinnors företagande.

Statistik visar att endast 30 % av landets företag drivs av kvinnor och många av dessa företag är mikro- och småföretag med få anställda. Bland alla förvärvsarbetande kvinnor är det bara fem procent som arbetar som företagare, bland männen är det 11% procent. Med tanke på att 50 – 60 % av unga vuxna säger sig vara beredda att starta företag är det här en mycket låg siffra. Ur ett europaperspektiv ligger nivån för kvinnors företagande en bra bit under EU-snittet och långt efter Lettland och Schweiz som toppar denna lista.

Undersökningar visar att kvinnor är mindre riskbenägna och föredrar att vara anställda. En av anledningarna till det är den otrygghet som finns i nuvarande socialförsäkringssystem. Småföretagarnas Riksförbund har i rapporten Otryggare kan ingen vara pekat på de brister som socialförsäkringen utgör för egenföretagare. Socialförsäkringssystemet är utformat för anställda, inte för företagare. Många kvinnor som driver företag upplever stress och oro och ofta är det relaterat till brister i sjuk- och föräldraförsäkringssystemet. Dessutom saknas möjlighet till återhämtning genom friskvård och rehabilitering.

Men, det som är intressant och anmärkningsvärt är att trots detta ökar andelen företag, drivna av kvinnor, inom just vård- och omsorgssektorn. En paradox kan tyckas, att tillväxten av kvinnligt företagande sker inom just det område där problembilden med bristande trygghet och behovet av friskvård finns.

Småföretagarnas Riksförbund är oroade över den låga andelen kvinnliga företagare och bristerna i det sociala skyddsnätet för företagare. Men, vi ser även möjligheten till förändring. Trygga företagare är friska företagare, därför måste den politiska ambitionen vara ett socialt skyddsnät lika för alla. Vi uppmanar därför politiker i riksdagen att:

  1. Införa 1 karensdag för alla. Det ska vara lika karensregler, oavsett företagsform och oavsett om man är företagare eller anställd. I samband med detta, sänk även nivåerna för sjuklöneansvaret. Börja med att sänka gränsen för mikroföretag, det vill säga företag med max nio anställda. 
  2. Införa ett BOT-avdrag, kombinerat med friskvårdsavdrag och fysisk aktivitet på recept. Avdraget bör omfatta en skattereduktion för både företagare och anställda avseende friskvård som rådgivning och fysisk träning med personlig tränare, kostrådgivning, massage och andra manuella terapier samt coachande samtal.

Genom dessa konkreta förslag skulle kvinnors företagande öka och stressrelaterade sjukdomar stävjas vilket troligtvis skulle få en minskad belastning på primärvården.

Låt internationella kvinnodagen 8 mars 2018 bli startskottet på ett jämställt företagsklimat i världsklass

Anneli Egestam 
Företagare, styrelseledamot 

Siv Öberg
Företagare, styrelseledamot

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top

HÄR HITTAR DU ALL INFORMATION OM DELTAGANDET TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN 2021

– Du som är anmäld till stämman behöver ta del av denna information –