Erik Sjölander, Småföretagarnas Riksförbund, tar plats i statlig utredning

Småföretagarnas Riksförbunds näringspolitiska talesperson *Erik Sjölander har av statsrådet Mikael Damberg, näringsdepartementet, fått ett förordnande att ingå som expert i utredningen om ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation.

Småföretagarnas Riksförbund har genom bland annat rapporten Otryggare kan ingen vara pekat på de svårigheter en småföretagare kan hamna i vid t ex sjukdom och föräldraledighet. Förbundet har även pekat på behovet av ett mer flexibelt regelverk på en förändrad arbetsmarknad med ökad rörlighet mellan anställning och företagande. Detta ställer krav på ett förutsebart trygghetssystem med socialförsäkringar. Informationen om trygghetssystemen för företagare behöver helt enkelt utvecklas.

Småföretagarnas Riksförbund välkomnade regeringens beslut att tillsätta en särskild utredare som ska utreda ett antal frågor i syfte att förbättra villkoren i socialförsäkringssystemen för företagare och för att främja ett tryggare företagande. Därför är det extra glädjande att Småföretagarnas Riksförbunds vice ordförande och näringspolitiska talesperson fått ett förordnande att ingå i utredningen som expert.

– Det känns fantastiskt bra att vi får vara med och tycka till från början. Mina förväntningar är att utredningen blir ett värdefullt verktyg som leder till att fler blir företagare i landet, säger Erik Sjölander.

Kort om utredningens uppdrag:

  • Utredningen ska bland annat ta fram ett kunskapsunderlag om de socialförsäkringsrättsliga trygghetssystemens inverkan på kvinnors respektive mäns vilja och förutsättningar att starta och driva företag liksom inverkan på företagens tillväxtvilja.
  • Utreda om sjukförsäkringens regelverk behöver anpassas med hänsyn till företagares förändrade arbetsliv.
  • Utreda och ta ställning till om åldersgränsen 55 år för företagare att fritt kunna välja karenstid i sjukförsäkringen ska kvarstå, höjas eller tas bort.
  • Utarbeta nödvändiga författningsförslag.

Utredarens förslag ska så långt som möjligt vara neutrala till val av företagsform och ska även främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Det arbetsrättsliga regelverket och arbetstagarbegreppet ska inte påverkas av utredarens förslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2019.

* Erik Sjölander är vice ordförande och näringspolitisk talesperson för Småföretagarnas Riksförbund. Han är bland annat aktuell som medförfattare till boken Sveriges hårdast arbetande grupp -småföretagarna, som fick stor uppmärksamhet när den släpptes i augusti i år. Boken handlar om varför bättre villor för företagare behövs och hur det kan skapas.

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top

HÄR HITTAR DU ALL INFORMATION OM DELTAGANDET TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN 2021

– Du som är anmäld till stämman behöver ta del av denna information –