Företag behöver yngre förmågor för att överleva

Sverige är ett av de länder i EU med flest företag som ägs utav pensionärer. Dessa företag löper stor risk att stå utan ägare och tvingas lägga ner om ingen tar över. Samtidigt syns ett minskat intresse hos unga att driva företag. Ghassan Ghaziri från Småföretagarna reflekterar över hur de ska locka fler yngre förmågor in i företagandet.

­– Många unga är osäkra på hur man gör, det måste satsas mer på rådgivning, kunskap och utveckling av tryggare villkor, säger Ghassan Ghaziri.

Många företagare, främst på glesbygden, har svårt att hitta en efterträdare när det är dags för pension. Därför riskerar tusentals småföretag i Sverige att tvingas lägga ned inom en snart framtid, om inte företagen köps upp. Ghassan Ghaziri, styrelseledamot i Småföretagarna och egenföretagare, menar att företag behöver yngre förmågor för att överleva. För att lyckas locka in fler unga i företagandet måste det satsas mer på utbildning, rådgivning och utveckling av tryggare villkor för företagare.

– Det finns en stor möjlighet för unga entreprenörer idag! Vill man bara lära sig ett yrke och ser fördelarna med att köpa ett redan befintligt bolag, kan man vinna mycket. Dock förstår jag att många drar sig för att bli egenföretagare, det är ett tufft uppdrag, mycket jobb och en viss osäkerhet i när man kan ta ut en lön och så vidare. Men att köpa ett existerande bolag är mycket enklare än att starta nytt, säger Ghassan Ghaziri.

Gör det enklare för företagare

En av anledningarna till att det finns en osäkerhet bland unga att starta eller ta över ett företag, tror Ghassan beror på att det finns brister i utbildningen kring ung företagsamhet. Många vet helt enkelt inte hur man gör när det väl är dags. Dessutom saknas tillräckligt med rådgivning för unga och är en för hög åldersgräns för starta-eget-bidrag.

– Det måste finnas en stabil grund att stå på för unga företagare. Sedan måste man försöka få upp intresset bland unga också, visa på vilka fördelar och möjligheter som faktiskt finns, och framför allt våga släppa in yngre förmågor i exempelvis styrelseuppdrag, säger Ghassan Ghaziri.

Ghassan menar vidare att många företag skulle vinna på att ta in yngre förmågor, inte bara för att överleva när pensionen närmar sig, utan för att få nya synsätt och utvecklas digitalt.

– Yngre människor är ofta mer flexibla, söker information och lösningar på ett annat sätt än till exempel 40-talister. De har också ofta god kännedom om och kan utveckla digitala lösningar och plattformar, säger Ghassan Ghaziri.

Falkenberg visar vägen

För att locka fler till företagandet, inte bara yngre förmågor utan även människor med invandrarbakgrund, bör det satsas mer på lokal nivå. Ghassan berättar om ett projekt i Falkenbergs kommun där de lockade människor med billigare bostäder och gratis nätverk.

– Om vi kan locka människor från storstäderna till mindre orter genom attraktiva erbjudande, kan också företagen i dessa städer få ett uppsving. Falkenbergs kommun lyckades attrahera över hundra personer som flyttade dit och satsade på företagande, avslutar Ghassan Ghaziri.

Ghassan Ghaziri är en av de yngsta styrelseledamoten Småföretagarnas Riksförbund, han har drivit företag sedan 14-årsåldern och brinner för integration och ung företagsamhet.

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top