Företagare är positiva till att lära upp lärlingar

Bredare kompetens, ökad integration och fler arbetsmöjligheter för unga, utrikesfödda och/eller de som behöver byta yrke – fördelarna med ett lärlingsprogram är många. Erik Sjölander, vice ordförande och näringspolitiskt ansvarig i Småföretagarna, tror stenhårt på att införa ett större lärlingsprogram, inriktat på mindre och mellanstora företag, i Sverige.

– Med ett lärlingssystem som är byggt för små företag kan vi göra stor skillnad för många, säger Erik Sjölander.

Sverige är ett av de få länder i Europa där lärlingar är en ovanlig syn på arbetsplatser. Detta är något som Småföretagarna arbetar för att förändra. Småföretagarna har tidigare bevisat att länder med fler lärlingsutbildningar också har lägre arbetslöshet, speciellt bland unga och utlandsfödda. Sverige är det västeuropeiska land med lägst andel unga med lärlingserfarenhet som samtidigt har förhållandevis hög arbetslöshet bland unga och utlandsfödda. I jämförelse har Tyskland och Österrike en hög andel unga med lärlingserfarenhet och betydligt lägre arbetslöshet bland båda grupperna.

– Du får så mycket viktig kunskap av att vara ute på en arbetsplats som du inte får i ett klassrum. Dessutom får du en annan förståelse för varför du behöver lära dig vissa saker, som du kanske inte förstår i skolan, säger Erik Sjölander.

Anpassat för mindre företag

De system som finns med lärlingsplatser idag är inte tillräckliga. Platserna som erbjuds är ofta på stora företag där lärlingen endast lär sig en specifik arbetsuppgift. När lärlingsperioden sen är slut får de inte stanna kvar på arbetsplatsen och har bara fått med sig en viss typ av kompetens. Systemet behöver därför utvecklas och anpassas efter mindre företag, där arbetsuppgifterna är flera och lärlingen får en bredare kunskap.

– På stora företag blir arbetsuppgifterna lätt alldeles för specialiserade. En lärling kan stå och skruva gips i två år utan att få se något annat. En lärling som är på till exempel ett mindre byggföretag kan få lära sig allt från att gjuta en trappa till att montera lister. Det innebär mer omväxling och större bredd på kompetensen, säger Erik Sjölander.

Förutom ökad bredd på arbetsuppgifter ger en mindre arbetsplats även personer med utländsk bakgrund en större möjlighet till snabb integration.

– På små företag, där det är färre anställda, lär du känna dina kollegor på ett helt annat sätt än på stora arbetsplatser. Det blir mer naturligt att prata med dina arbetskamrater, du lär dig språket och kommer in i samhället mycket snabbare. Om vi hade haft ett fungerande lärlingsprogram i system när flyktingkrisen började tror jag att de som kom till Sverige hade kunnat komma in i arbetslivet och samhället snabbare, säger Erik Sjölander.

Stort intresse bland företagare

I två medlemsundersökningar, gjorda av Småföretagarnas Riksförbund, år 2013 respektive 2016, visar båda att hela 76 procent var intresserade av att ta emot minst en lärling. I samma undersökningar svarade 96 procent av företagarna att de trodde att lärlingsanställningar kan vara ett bra sätt att få in ungdomar på arbetsmarknaden.

– Det finns uppenbarligen ett intresse bland företagarna i landet. Om de som visat intresse även skulle kunna ta emot lärlingar skulle det skapa många arbetsmöjligheter och ge unga och personer med utländsk bakgrund en större chans att komma in på arbetsmarknaden och känna sig betydelsefulla för Sverige, avslutar Erik Sjölander. 

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top

HÄR HITTAR DU ALL INFORMATION OM DELTAGANDET TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN 2021

– Du som är anmäld till stämman behöver ta del av denna information –