Glesbygdskommuner får svårare att överleva

Det blir allt svårare för glesbebodda kommuner att skapa tillväxt. De är mer utsatta för pensionsavgångar och förlorar mycket av den yngre kompetensen till storstäder.

– Det totala skatteunderlaget för invånarna i en glesbygdskommun blir lägre än i en större kommun. Trots att det är det högre skatt och på så sätt dyrare att leva. Skatteutjämningssystemet lyckas tyvärr inte jämna ut skillnaderna mellan kommunerna. Det är också ett problem, säger Erik Sjölander, vice ordförande på Småföretagarnas Riksförbund.

Det finns flera faktorer som bidrar till att glesbebodda kommuner får det tuffare att växa och utvecklas i dag. Det finns en nedåtgående trend som visar på att glesbebodda kommuner hamnar efter tätortskommunerna.

– Man fråntar t.o.m. landsbygden sina möjligheter att växa genom de lagar och regler som finns i dag. En landsbygdskommun har ofta en åldrande befolkning som har stora vårdbehov, men det är inte lika prioriterat som storstadsfrågor, säger Erik Sjölander.

Han berättar att det även finns brist på kompetens i och med att unga talanger ofta flyttar till större städer. Det i sin tur leder till att företag har svårare att rekrytera och att överleva pensionsavgångar. Erik berättar att det i dag inte heller finns något bra regelverk som gör det lätt att överlåta företag.

– Det finns inget vettigt system som stöder generationsväxlingar på företag. Det går inte bara att överlåta sin firma till sina barn eller anställda, som i andra länder. Det finns inte heller ett lärlingssystem som möjliggör att lära upp människor som är engagerade i företaget. Det hade varit ett gott initiativ för det gamla företaget så att det kan fortleva. Men höga skattebelastningar leder ofta till att många väljer att sälja firman eller lägga ner verksamheten, säger Erik Sjölander.

Företag skapar möjligheter

Det finns en rad fördelar med att investera i företagande på landsbygden. I glesbebodda kommuner med en blomstrande företagarkultur finns det statistik på att arbetslösheten har gått ner för både ungdomar och invandrare.

– Det är viktigt att satsa på landsbygden för att vända trenden. Det är avgörande att det finns jobb och möjligheter för unga personer som sitter på nya idéer och initiativ, avslutar Erik Sjölander. 

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top