Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Hög tid att agera på elpriserna regeringen!

Idag lämnar Småföretagarnas Riksförbund sitt remissvar avseende regeringens senaste paket för att komma åt de höga elpriserna. Det handlar om införande av ny EU-förordning med goda ambitioner och som kan ses som ett steg i rätt riktning. Ambitioner och steg som regeringen dessvärre avstår från att föreslå i Sverige.

Regeringens hantering av elpriserna ligger långt ifrån de förväntningar på ett resolut agerande som vi och många andra hade räknat med. Den vingliga färden började med att regeringen alldeles i onödan ställde till det när det gäller de s.k. flaskhalsintäkterna. Det som borde handla om återbetalning av överfakturerade belopp gjordes till ett statsstödsärende genom att man laborerade med omfördelning av dessa medel. Ur ett småföretagarperspektiv är det dessutom givetvis mycket allvarligt att återbetalningarna till näringslivet lagts på is. Dessutom uppdrog man åt en i det här avseendet oerfaren myndighet, Försäkringskassan, att sköta utbetalningarna, Skatteverket skulle sköta detta bättre tror vi.

Den 4 januari presenterade Svenska Kraftnät en ansökan riktad till Energimarknadsinspektionen om att använda intäkter från överbelastning i transmissionsnätet till utdelning av medel riktade till näringsidkare och juridiska personer. Tyvärr kvarstår vår kritik ovan även efter att denna ansökan blivit känd.

Den allvarligaste kritiken handlar dock om att regeringen har accepterat en svensk elprismodell som helt obefogat leder till att gigantiska belopp, någonstans i storleksordningen 100 till 150 miljarder kr, överförs från hushåll och företag till elproducenterna och till statskassan. Regeringen ser således mellan fingrarna med att företag i monopolställning gör enorma övervinster samtidigt som regeringen gör en mycket kraftig dold skattehöjning.

EU:s förordning

Småföretagarnas Riksförbund har idag inlämnade remissvar med detaljerade kommentarer på förslaget avseende Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter finns tillgängligt på: https://smaforetagarna.se/remissvar/remissvar-tillfallig-skatt-pa-vissa-elproducenters-overintakter/

EUs uttalade ambition med denna förordning är att komma till rätta med de höga elpriserna genom pristak och beskattning av elproducenternas övervinster. Avsikten är att dessa skatteintäkter ska ”ge ekonomiskt stöd till hushåll och företag som drabbats hårt av de kraftigt stigande energipriserna”.

Det är faktiskt nedslående att konstatera att EU-förordningens omsorg om hushåll och företag saknas helt i det svenska dokumentet. Regeringen väljer att implementera denna förordning utifrån en enda aspekt, att skattfogden kan ta ut mera skatt. Inte nog med detta, regeringen kortar dessutom och senarelägger under vilken tidsperiod förordningen ska gälla.

Regeringen måste ta kontroll över elen

Regeringen måste ta problemen med de höga elpriserna på större allvar av omsorg om svensk ekonomi, företagsamhet och sysselsättning. Det finns gott om exempel i vår omvärld, inom och utom EU, på hur regeringar agerar för att rädda vad som räddas kan av det egna näringslivet.

Relaterade länkar

PRESSKONTAKT

Caroline Szyber

Vice ordförande
Politiska frågor

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor

För att kunna hålla nere din kostnader se nedan medlemsförmåner

CITROËN

Nu kan du som är medlem i Småföretagarnas Riksförbund få möjlighet att köpa en ny Citroën personbil och transportbil med upp till 12% rabatt. Småföretagarnas Riksförbund anser att Citroën är en av de biltillverkare som just nu leder vägen i hållbart tänkande och elektrifiering när det gäller transportbilar i Sverige och i världen i sin

Läs mer »

Fraktjakt

Fraktjakt ger små- och medelstora företag tillgång till de stora aktörernas fraktpriser genom upphandlade fraktavtal. Som medlem i Småföretagarnas Riksförbund får du inte bara kraftigt rabatterade fraktpriser redan från start, du får även en extra fraktrabatt. Med Fraktjakt får du ett molnbaserat system för din fraktadministration. Genom nytänkande lösningar och inbyggd fraktoptimering kan du enkelt

Läs mer »

Juridiska verktygslådan

DIN JURIDISKA VERKTYGSLÅDA En samlingssida med juridiska råd och stöd för Dig som småföretagare. Det ska vara lätt att göra rätt. Som medlem i Småföretagarnas Riksförbund har du alltid 3×30 min juridisk rådgivning per år och kostnadsfri inkassotjänst tillsammans med Nordbro Inkasso. Vi har även samlat andra verktyg som kan hjälpa dig som företagare att

Läs mer »

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen