Kom igen Alliansen, var den vuxna i rummet!

I regeringens budgetförslag presenteras en dold skattehöjning för landets samtliga arbetsgivare. Denna straffhöjning blir belöningen för att arbetsgivare med gemensamma krafter och insatser lyckats med arbetet att minska sjukpenninguttaget från inbetalade sjukförsäkringsavgifter. Arbetsgivaravgiften ligger i förslaget kvar på 31,42 procent, men med förändringen att sjukförsäkringsavgiften sänks med 0,9 procent och allmänna löneavgiften höjs till 11,6 procent. I kronor räknat en ökad skatteintäkt på ca 2 miljarder. Något motiv för att arbetsgivaravgiften ska ligga kvar på just 31,42 % finns inte. Det saknas även motiv för varför Sverige ska ha världens högsta skatt på arbete.

Det skulle kunna jämföras med om en vuxen förälder ber två syskon att städa upp ett riktigt stökigt rum. Båda barnen gör ett väl utfört jobb tillsammans och belönas med en gemensam skål fylld med hallon/lakrits godis i två olika storlekar. Syskonen beslutar att dela upp godiset så att de får lika många bitar. Det äldsta och största barnet ger en stor godis till sig själv och en liten till sitt syskon, tills dess att båda har fått lika många. Den yngre ser de båda högarna och tycker fördelningen är orättvis, men det äldsta syskonet hävdar med bestämdhet att det är lika många bitar i de två högarna och att då syskonet är större ska han givetvis ha de största bitarna. Föräldern kommer då in rummet och skrattar lättsamt över det äldsta syskonets resonemang, tar sitt vuxenansvar och fördelar godiset så att syskonen får lika många stora bitar och lika många små.

De flesta kan nog enas om att föräldern gjorde en mer rättvis fördelning än det äldsta syskonet. Men överförbart till arbetsgivaravgifterna finns det inte någon vuxen som gått in i rummet ännu och därmed kan det äldre syskonet vidmakthålla att fördelningen är rättvis.

Fram till dess att budgeten ska beslutas i riksdagen finns nu möjligheten för Alliansen att vara den vuxna i rummet som säkerställer att skålen med arbetsgivaravgifter fördelas rättvist. Även om det är långt ifrån tillräckligt vore det rimligt att sänka den totala arbetsgivaravgiften med 0,9 procent och visa att ett bra utfört arbete faktiskt lönar sig. En sådan signal i budgetdebatten skulle ge landets småföretagare en strimma hopp om att attityden till företagande och entreprenörskap äntligen håller på att förändras. Så kom igen Alliansen, visa i budgetdebatten att ni vågar vara den vuxna i rummet.

Erik Sjölander
Näringspolitisk talesperson
Småföretagarnas Riksförbund

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top

HÄR HITTAR DU ALL INFORMATION OM DELTAGANDET TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN 2021

– Du som är anmäld till stämman behöver ta del av denna information –