Ny rapport om företagsamhet i glesbebodda kommuner

Det är självklart viktigt för Sverige att viljan till att bli företagare är god, inte minst i de glesbebodda delarna av landet där behovet av att den unga generationen tar över är så stort. Småföretagarnas Riksförbund har tagit fram rapporten Företagsamhet i glesbebodda kommuner. Rapporten studerar länken mellan företagsamhet och nivån av arbetslöshet i samtliga 136 glesbefolkade kommuner som finns i Sverige. Särskilt fokus läggs på arbetslöshet bland utrikesfödda personer samt bland unga. Anledningen är att två av de stora utmaningarna i många av de glesbebodda kommunerna är just integration av personer födda utomlands samt jobbchanser för ungdomar.

Resultaten är högintressanta. Det visar sig nämligen att glesbebodda kommuner med hög koncentration av företagare, och hög nivå av nyföretagande, också har lägre arbetslöshet. Det gäller för befolkningen i allmänhet, för utrikesfödda och för unga. Särskild stark är kopplingen mellan nyföretagande och lägre ungdomsarbetslöshet.

Att få fart på utvecklingen i de glesbebodda delarna av landet är helt avgörande för Sveriges framtid. Under flera årtionden har den ekonomiska utvecklingen fokuserats till storstäderna, vilket lett till att glesbebodda kommuner – trots sina många fördelar och det lugna liv som närheten till naturen erbjuder – dränerats på arbetstillfällen och talanger. Den negativa utvecklingen måste stoppas, och ett verktyg för att vända utvecklingen är bättre villkor för de lokala företagen.

Tyvärr fortsätter Sverige vara ett land där höga skatter, krångliga regelverk och överdriven nivå av politisk styrning sätter stopp för företagande och tillväxt. Regelverken är svåra att följa i allmänhet, och slår som hårdast mot de nystartade och små företagen. Det gäller att förbättra företagandets villkor, inte minst i de glesbebodda delar av Sverige som så länge negligerats i den ekonomiska politiken.

De glesbefolkade kommuner som finns i Sverige kämpar med hög arbetslöshet, i synnerhet bland unga och utrikesfödda. Att stimulera företagsamhet tycks vara en avgörande strategi för att förbättra situationen på arbetsmarknaden. Det måste helt enkelt bli enklare, lönsammare och tryggare att starta och driva företag.

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top

HÄR HITTAR DU ALL INFORMATION OM DELTAGANDET TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN 2021

– Du som är anmäld till stämman behöver ta del av denna information –