VÅRT PRESSRUM​

PRESSKONTAKT

Caroline Szyber

Vice ordförande
Politiska frågor

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor

Småföretagarnas Riksförbund blir en del av Stora Branschgruppen

Småföretagarnas Riksförbunds främsta målsättning är att det ska vara enkelt, tryggt och lönsamt att äga och driva företag i Sverige. Arbetet innefattar därtill att skapa opinion och våga säga ifrån i obekväma frågor för att bidra till ett bättre företagsklimat för småföretagarna i landet. Detta görs genom kontinuerliga dialoger med såväl myndigheter som riksdagspolitiker och

Läs mer »

Småföretagarnas Riksförbund blir en del av Stora Branschgruppen

Småföretagarnas Riksförbunds främsta målsättning är att det ska vara enkelt, tryggt och lönsamt att äga och driva företag i Sverige. Arbetet innefattar därtill att skapa opinion och våga säga ifrån i obekväma frågor för att bidra till ett bättre företagsklimat för småföretagarna i landet. Detta görs genom kontinuerliga dialoger med såväl myndigheter som riksdagspolitiker och

Läs mer »

Förläng avbetalningstiden för lån på skattekontot

Småföretagarnas Riksförbund har idag skickat en hemställan till finansdepartementet och finansminister Magdalena Andersson. Vid diskussioner med Skatteverket har vi kommit fram till att en lämplig normal återbetalningstid bör förlängas till det dubbla, alltså 24 månader

Läs mer »

Ett viktigt steg i rätt riktning!

Det förslag som förbundet varit med och tagit fram i samarbete med Tillsammans ur krisen och Moderaterna fick gehör och kommer att gå vidare för att beredas av finansutskottet. Nu är det upp till beredande tjänstemän och andra branschorganisationer att förvalta initiativet så att det inom ramen för lagstiftningen utformas till det träffsäkra stöd som småföretagare så väl behöver.

Läs mer »

Inför ett mer träffsäkert omställningsstöd som inkluderar lönekostnader

Äntligen har det presenterats ett konkret förslag I finansutskottet där lönekostnaderna inkluderas i omställningsstödet. Det är nu upp till bevis för politikerna i finansutskottet om de vill minska klyftan mellan industri- och tjänstesektorn. Stöttar de enbart regeringens storindustripolitik eller vill de på allvar stötta landets krisande småföretagare?

Läs mer »

8 procent av landets jobbskapande små och medelstora företag har slagits ut

Under tisdagen släpper Småföretagarnas Riksförbunds en rapport ”De företagsamma” som visar att under 2020 har Sverige, på grund av Coronakrisens restriktioner, upplevt en massiv utslagning av företag. Fram till slutet av oktober 2020 hade hela 8 procent av landets jobbskapande små och medelstora företag slagits ut. Antalet företagsamma hade då minskat med 26 600, vilket innebar att det bara fanns

Läs mer »

Ge amnesti till företagare som drabbats av Tillväxtvärken!

Småföretagarnas Riksförbund har startat uppropet ”Gör om – Gör rätt, utan Småföretagare stannar Sverige!” Där presenteras tre skarpa förslag som snabbt skulle göra skillnad för de krisdrabbade företag som påverkats kraftigt av restriktioner kopplade till Covid-19. Ett av förslagen är att ge amnesti till alla de företag som lämnat avstämningsrapporter för sent på grund av att någonting krånglat.

Läs mer »

Upprop! Gör om – gör rätt, utan landets småföretagare stannar Sverige!

Utformningen av stöden har inte anpassats till de företag som drabbats hårdast av restriktioner för minskad smittspridning. Det är dags för landets styrande politiker att ta ansvar och genomföra åtgärder som kan rädda livskraftiga företag och jobb, här och nu. För att få styr på katastrofen vi befinner i oss nu presenterar vi här tre skarpa förslag som gör skillnad på riktigt.

Läs mer »

Nu räcker det – stöden måste betalas ut!

Det är tydligt att myndigheterna tycker att lagarna är för otydliga och att de tolkar dem för snävt. Stödet kommer inte tillhanda de företagare som har rätt att ta del av det. Är regeringen medveten om situationen? Om man märker att stöden inte kommer till de företag som var tänkt varför ändrar man då inte stöden? Talar man överhuvudtaget med myndigheterna? Många frågor som kräver svar.

Läs mer »

Småföretagarnas Riksförbund ger småföretagen en röst i omställningsarbetet för hållbar utveckling

Småföretagarnas Riksförbunds styrelseledamot Mattias Andersson deltog den 11 mars i ett dialogmöte arrangerat av ICC. Målet syftar till att säkerställa att all politik stödjer hållbar utveckling – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Ett arbete som kommer få stor påverkan för framtida affärsutveckling för de allra flesta företagare, säger Mattis Andersson.

Läs mer »

Stöd behövs annars finns inga småhandlare kvar

Vad är en stad utan småbutiker? Vad händer med de levande bottenvåningarna när butiker och restauranger måste stänga igen? När shoppingstråk försvinner? Butiksdöden blir alltmer utbredd. Småföretagarnas Riksförbund vill i dessa oroliga tider understryka hur viktigt stöd till småföretagare är för att fortsatt ha levande och fungerande stadskärnor.

Läs mer »

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top