Press - Småföretagarnas Riksförbund

Staten sviker – igen!

​Om det är någon bransch som håller i nyckeln till framtiden för hur samhället kommer att se ut, så är det fastighetsbranschen. De som äger alla lokaler där restaurangerna, frisörerna, caféerna och de små butikerna, som tappar sina kunder i rask takt, bedriver sina verksamheter i.

Läs mer »

Stödpaket för småföretagare

Coronakrisen har visat på en bristande medvetenhet bland dem som utformar krispaketen om vilken stor betydelse enmans- och mikroföretag har i dagens samhällsekonomi. Det rör sig om kanske uppemot en halv miljon människor. Sanningen är att till dags dato har Sveriges småföretagare inte erhållit en endaste krona från staten för att minimera de enorma skadeverkningarna!

Läs mer »

Här är kommunerna som stöttar sina småföretagare!

​Småföretagarnas Riksförbund ser med glädje på den kreativitet och samarbetslust som etablerats mellan många kommuner, kommunala bolag, regioner och länsstyrelser och småföretagare. Den stöttning och de insatser som görs kan visa sig ovärderliga och leder till en win-win situation i dessa allvarliga tider.

Läs mer »

Förslag för att Sveriges småföretagare ska överleva Corona

​För några veckor sedan såg Småföretagarnas Riksförbund att Corona pandemin kommer att göra djupa avtryck i konjunkturen och därmed sätta landets mikroföretagare i mycket svåra utmaningar. Vi lämnade då förslag på stödåtgärder som vid snabbt införande skulle kunna skapa betydligt bättre förutsättningar för de minsta företagen att klara av den nu akuta krisen.

Läs mer »

Småföretagarnas Riksförbunds förslag för att Sveriges småföretagare ska överleva

​För några veckor sedan såg Småföretagarnas Riksförbund att Corona pandemin kommer att göra djupa avtryck i konjunkturen och därmed sätta landets mikroföretagare i mycket svåra utmaningar. Vi lämnade då förslag på stödåtgärder som vid snabbt införande skulle kunna skapa betydligt bättre förutsättningar för de minsta företagen att klara av den nu akuta krisen.

Läs mer »

Så räddas småföretagsamheten i andra länder

Småföretagarnas Riksförbund har i olika sammanhang pekat på bristerna i de nyligen presenterade krispaketen. Paketen är mera till nytta för storföretagen. För småföretagen är värdet starkt begränsat. Den viktigaste problematiken, intäktsbortfallet, lämnas opåverkat.
Det finns gott om exempel i vår omvärld på insatser för småföretagen som är till större hjälp än vad vi ser i Sverige.

Läs mer »

Löneveckan – En vecka som kan ge krisinsikt på riktigt!

Nu är det lönevecka och vi befarar att löneutbetalningarna till mikroföretagare med anställda kommer tära extra hårt denna månad. Av riksbankens 500 miljarder ansökte endast sju banker 60 miljarder för den första omgången, och dessa pengar kommer prövas enligt sedvanlig kreditprövning. Uppskjutande av arbetsgivaravgifter, F-skatt och moms riskerar att bli en rejäl skuldfälla med väldigt hög ränta.

Läs mer »

Stå starkare tillsammans

Bli medlem