Regelverket på Skatteverket verkar värka på småföretagare

Småföretagare runt om i landet rasar över de nya regler som ska gälla för de företag som är skyldiga att föra personalliggare. Från och med den 1 juli 2018 ska dessa företagare anteckna i sin personalliggare

– Den tid de själv som företagsledare är verksam
– Den tid make, maka, sambo och barn under 16 år är verksamma 

Personer räknas som verksamma när de utför uppgifter i verksamheten, oavsett om de får lön eller inte.

Dessa personer har tidigare varit undantagna att registrera sitt arbete, ett undantag som varit väl fungerande ur ett småföretagarperspektiv, men som tydligen varit en nagel i ögat för Skatteverket. Vid ett flertal tillfällen har Skatteverket försökt få bort detta undantag då de ansett att Skatteverkets administrativa börda ökar i samband med kontroller. Tidigare regeringar har varit kloka nog att inse att ett borttagande av undantaget skulle innebära mycket ökade administrationskostnader för de minsta företagen. Magdalena Andersson tyckte annorlunda i sin iver att stärka bilden om att småföretagare av naturen är fuskare och kunde på ett listigt sätt föra in denna förändring i vårbudgetpropositionen. Därmed blev Skatteverkets förslag en realitet som nu chockar mindre företag i utpekade branscher.

Flera av förbundets medlemmar har hört av sig till Småföretagarnas Riksförbund och desperat ifrågasatt rimligheten i detta nya krav. En av våra medlemmar har 5 företag inom måleri/bygg, turistverksamhet och hotell/vandrarhem i skärgården. Han måste nu logga in och ut varje gång han är på ön för att ordna till innan turisterna anländer. Han måste även lära sina barn och maka/sambo att logga in i personalliggaren varje gång de springer ut och in i anläggningen. För om de skulle hjälpa en gäst som frågar om något som berör verksamheten utför de enligt Skatteverket ett arbete som behöver kontrolleras. Skulle Skatteverkets kontrollanter upptäcka ett sådant scenario och barnen inte registrerat sig i personalliggaren, riskerar företagaren en avgift på 12 500 kr plus 2 500 kr för varje person som inte är in- eller utskriven på rätt sätt.

Enligt Skatteverkets promemoria bedömer de att det sannolikt inte är svårare eller dyrare att ha ett system för alla som är verksamma i en viss verksamhetslokal än att ha ett system som inte omfattar näringsidkaren eller företagsledaren själv och dennes närstående. En viss marginell kostnadsökning kan dock uppstå för den tid som dessa personer använder för att registrera sig i liggaren. Skatteverkets sannolikhetsberäkning visade sig vara helt fel, något som Småföretagarnas Riksförbund tydligt markerade i sitt remissvar på denna promemoria.

Företagens administrativa kostnader för nya regler ökade i Sverige med 3, 6 miljarder under 2016 och i samklang med detta ökar även Skatteverkets förvaltningskostnader rejält. Regelbördan och kontrollerande tjänstemän måste minskas för att återigen skapa den så viktiga tillit som behövs mellan näringsliv och kontrollerande myndigheter.

Småföretagarnas Riksförbund vädjar till Magdalena Andersson att göra om och göra rätt och återinföra det undantag som tidigare regeringar insett vara nödvändiga för att minska småföretagens administrativa börda. Regler som dessa sänder negativa signalvärden och motverkar landets små företag att vilja växa och expandera.

Erik Sjölander, Siv Öberg
Småföretagarnas Riksförbund

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top

HÄR HITTAR DU ALL INFORMATION OM DELTAGANDET TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN 2021

– Du som är anmäld till stämman behöver ta del av denna information –