Regeringen sansar sig kring miljözoner

Småföretagarnas Riksförbund har genom Mats Eriksson varit mycket delaktig i debatten kring införandet av miljözoner. I ett förslag från Transportstyrelsen föreslogs ett införande av miljözoner redan 2020 som i princip skulle innebära ett dieselförbud i Stockholms innerstad. Miljöpartiet hakade på denna rapport och skapade stor oro bland Stockholms småföretagare då en stor del av den redan investerade bilparken skulle behöva skrotas och nya miljöbilar skulle behöva köpas in. Enligt förslaget från Transportstyrelsen skulle zonerna införas 2020 men regeringen har valt att senarelägga införandet.

Mats Eriksson från Småföretagarnas Riksförbund reagerade på förslaget med den mycket korta omställningstiden och gjorde sin röst hörd till både politiker och journalister. Idag har regeringen haft en presskonferens i ämnet. Socialdemokraterna är måttligt intresserade av att detta blir en valfråga och insett att det är fullständigt orimligt att driva igenom miljözoner till 2020. I en kompromisslösning med Mp är förslaget nu att införa miljözoner 2022, vilket är i linje med Småföretagarnas Riksförbunds synpunkter. 2022 får alltså kommunerna rätt att utestänga äldre dieselbilar från stadskärnor och andra miljökänsliga områden. De kommuner som vill kan förstås införa miljözonerna redan 2020, men de har då inte rätt till att förbjuda äldre dieselbilar i miljözon 2.

-Givetvis ska vi vara måna om miljön och ha ett hållbart samhälle men småföretagare måste få en rimlig chans att kunna byta bil inom rimlig tid och på ett kostnadseffektivt och fungerande sätt, säger Mats Eriksson.

– Jag vill även ge en eloge till Socialdemokraterna för att dom ser att detta är orimligt att driva igenom förslaget till 2020. Men det kommer fortfarande bli stora kostnader att ställa om, speciellt när man bara för några år sedan förordade dieselbilar. Det är inte att bara köpa en ny bil nu när andrahandsvärdet sjunker som en sten, vilket innebär ännu större kostnader för ett litet företag.

Småföretagarnas Riksförbund kommer fortsätta följa utvecklingen av införande av miljözoner så att genomförandet ger rimliga chanser för småföretagare att vara med på resan till omställningen mot en renare luft.

Småföretagarnas Riksförbund

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top

HÄR HITTAR DU ALL INFORMATION OM DELTAGANDET TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN 2021

– Du som är anmäld till stämman behöver ta del av denna information –