Skatteverkets ställningstagande kring personalliggare skapar förvirring bland småföretagare

Systemet med personalliggare har från och med den 1 juli 2018 utvidgats. Den som bedriver restaurangverksamhet, fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet, kropps- och skönhetsvårdsverksamhet eller tvätteriverksamhet ska föra en personalliggare. Mer ingripande och översittaraktigt är att företagaren själv och dess familjemedlemmar, inklusive barn, ska skrivas in och ut. Regeln gäller oberoende om man har ersättning för insatsen eller inte.

Utvidgningen av denna nya lag har fått kraftiga reaktioner från företagare runt om i landet och kan ses som ett bevis på hur regelbördan blir mer och mer absurd och betungande för småföretagare. Tidigare fanns ett undantag för näringsidkaren, dennes make/maka och barn under 16 år. Detta undantag var befogat, då det är naturligt att familjemedlemmar går in och ställer upp för varandra när det blir mycket att göra. Tyvärr följde regeringen Skatteverkets rekommendationer att ta bort undantaget då Skatteverket ansåg att deras kontrollanter tyckte det var svårt att genomföra sitt jobb och det underlättar för dem att slippa ägna tid åt att slå fast vilka som bör ingå i personalliggaren. Men är det rimligt att den närande företagarens arbete ska försvåras till gagn för den tärande kontrollantens arbetsuppgifter?

Efter kraftiga protester och reaktioner framförda av företagare i allmänhet och Småföretagarnas Riksförbund i synnerhet, har både representanter från rikspolitiken och från Skatteverket lovat att ge tydliga besked om vad som gäller.

Nu tre dagar innan lagen träder i kraft presenterar Skatteverket sitt ställningstagande kring hur lagen ska tolkas och vad som avses med begreppet verksam. Otydligheterna och bristen på förutsebarhet kvarstår dock! Ställningstagandet kryllar av ”obetydlig”, ”bedömning” och andra ludderier.

Småföretagarnas Riksförbund kan konstatera att Skatteverket har lovat stort men håller tunt. I det presenterade ställningstagandet Personalliggare i verksamhetslokaler – begreppet verksam ges en rad exempel på i vilka avseende en sambo/make/maka/barn ska skriva in sig i personalliggaren för att undvika att betala avgift på minst 12 500 kr. Men till syvende och sist landar slutsatsen ändå till att Det ankommer på i första hand Skatteverket att göra bedömningen om en person ska anses omfattad eller inte. Vilka omständigheter som är avgörande för om en person ska anses verksam eller inte får avgöras i det enskilda fallet och blir ytterst en fråga för rättstillämpningen.

Det kommer helt enkelt innebära att det blir någon eller några företagare som kommer att behöva genomlida långdragna rättsprocesser mot Skatteverket, i de fall där gränsdragningen behöver förtydligas. Frågan är hur många företag som kommer välja att lägga ner sin verksamhet, betala in dryga avgifter och lida i det tysta innan detta sker. I värsta fall tvingar de höga avgifterna företagaren att sälja svart för att betala avgifterna till Skatteverket, och då har syftet med reglerna helt förfelats!

Nu gäller det att de av regeringen fuskstämplade branscherna sluter upp för varandra. Se till att varje enskilt fall där Skatteverket delar ut avgifter på grund av denna nya regel kommer upp till ytan och överklagas. Småföretagarna är ryggraden i svenskt näringsliv och de signalvärden som detta förslag utgör, minskar tyvärr tilliten och förtroendet som bygger det svenska samhällskontraktet.

Erik Sjölander 
Näringspolitisk talesperson – Småföretagarnas Riksförbund

Mats Eriksson
Styrelseledamot  – Småföretagarnas Riksförbund

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top

HÄR HITTAR DU ALL INFORMATION OM DELTAGANDET TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN 2021

– Du som är anmäld till stämman behöver ta del av denna information –