Slutreplik i debatten om kollektiv bestraffning av småföretag

Linda Westerlund Snecker (V) blandar inte bara ihop äpplen och päron, utan lägger nästan hela kostcirkeln i sin fruktcocktail. Att unga män med skjutvapen ska kunna motverkas med revisionsplikt låter lite som hokus pokus. Med det resonemanget kanske revisorer i småbolag även kan vara behjälpliga att öka uppklarandet av bostadsinbrott från dagens 4 %. Inte ens Riksrevisionen har lyckats bevisa att ekonomisk brottslighet ökade efter att revisionsplikten togs bort för mindre företag.

Om det verkligen är så att 7 % av företagen startas i kriminellt syfte, så är det fortfarande befängt att bestraffa alla oss övriga företagare, som inga tveksamma baktankar har. Att argumentera för att återinföra revisionsplikt med hänvisning till möjlig ekonomisk brottslighet är väl lika långsökt som att förbjuda snickare att använda kofot eftersom inbrottstjuvar använder samma verktyg.

Om man väljer att läsa mer än sammanfattningen av Ekobrottsmyndighetens rapport, som Linda Westerlund Snecker hänvisar till, så står där att Andelen bolag som använts för planerad ekonomisk brottslighet är inte högre för bolag som valt bort revisor, jämfört med bolag som har revisor. Man föreslår inte heller att revisionsplikten ska återinföras. Ekobrottsmyndigheten verkar ha en metodik för att bedöma om företag anskaffats enbart i syfte att begå brott. Hur denna metodik fungerar är oklart, men det borde ju göra det enkelt att enbart fokusera sina vedermödor på utpekade företag med skumma avsikter.

Småföretagarnas Riksförbund jobbar för att mikroföretagandets villkor i Sverige ska vara jämförbara eller bättre än i grannländerna. Regler ska vara funktionella och lättförståeliga så att det ska vara lätt att göra rätt.

Linda, ditt parti har kongress nu i helgen och vi kommer gärna dit för att diskutera småföretagandets villkor. För mer kontroll och snävare regelverk kommer garanterat inte gynna förbundets medlemmar.

Erik Sjölander
Näringspolitisk talesperson
Småföretagarnas Riksförbund

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top