Småföretagarnas Riksförbund satte stopp för en sänkning av gränsen för revisionsplikt

Småföretagarnas Riksförbund reagerade kraftigt på en rapport från Riksrevisionen som föreslog att regeringen skulle verka för att återinföra revisionsplikten för små aktiebolag. För att väcka debatt i frågan samlade Småföretagarnas Riksförbund näringslivets aktörer i ett mycket välbesökt riksdagsseminarium vilket nu lett till att regeringen fattat det kloka beslutet att inte följa Riksrevisionens rekommendationer.

År 2010 avskaffades revisionsplikten för de minsta aktiebolagen. Det var en mycket efterlängtad reform som innebar att dubbelarbete för redovisningskonsulter och revisorer avskaffades. Genom reformen fick även Sverige samma typ av förutsättningar som de flesta företagen inom övriga EU.

Trots reformen har Sverige tillsammans med Finland de absoluta lägsta gränsvärdena för revision i EU. I jämförbara länder som Tyskland och Storbritannien ligger kravet på en väsentligt högre nivå. Rekommendationen att återinföra revisionsplikten vittnade om en ogrundad syn på svenska företag som mer brottsbenägna än näringslivet i övriga länder.

När Riksrevisionen släppte sin rapport om avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag reagerade Småföretagarnas Riksförbund med bestörtning. Genom en intensiv debatt i media tillsammans med bland annat NNR och Svenskt Näringsliv uppmärksammades Riksrevisionens förslag om återinförande av revisionsplikt för små aktiebolag. Småföretagarnas Riksförbund tog kontakt med skatteutskottets ordförande Per Åsling, C, och därefter kunde ett seminarium i riksdagen arrangeras.

Seminariet, som hölls i Riksdagen den 22 mars, var välbesökt och sakkunniga experter från Riksrevisionen, Ekobrottsmyndigheten, Svenskt Näringsliv, srf-konsulterna, FAR och Småföretagarnas Riksförbund fick möjligheten att debattera rapporten.

Genom förbundets arbete kan vi nu konstatera att insatserna starkt bidragit till att hindra ett återinförande av revisionsplikten. I ett pressmeddelande från regeringen berättas att regeringen i nuläget inte anser att det finns tillräckliga skäl att verka för att återinföra revisionsplikten för små aktiebolag.

Regeringen behandlade även riksdagens önskan om att undersöka möjligheten att istället höja gränsen för revisionsplikten men beslutade att inte vidta några åtgärder.

Ett beslut som tyvärr innebär att Sverige fortsatt kommer ha de lägsta gränsvärdena för revision i EU.

Småföretagarnas Riksförbund

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top

HÄR HITTAR DU ALL INFORMATION OM DELTAGANDET TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN 2021

– Du som är anmäld till stämman behöver ta del av denna information –