Svårt för nysvenskar att starta eget företag

Som ny i Sverige kan det vara omständligt att lära sig kulturen och komma in i samhället. Vill du då dessutom starta eget företag kan det vara en utmaning i sig att bara komma igång. Ghassan Ghaziri på Småföretagarna beskriver utmaningarna och berättar om förslag för att öka integrationen.

– Det finns regler i Sverige som skiljer sig från regelverken i många migranters hemländer. För att få hjälp att lära sig reglerna och samtidigt knyta kontakter, är en personlig mentor ett bra alternativ i uppstartsfasen, säger Ghassan Ghaziri.

Många som flyttar till Sverige tycker det är svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Under 2017 utgjorde de utrikesfödda 22 procent av arbetskraften i förvärvsaktiv ålder och 53 procent av de arbetslösa. För att förbättra integrationen i samhället behöver det skapas bättre förutsättningar för nysvenskar att komma i arbete. Att hjälpa nysvenskar att starta egna företag är ett sätt att få fler i arbete och samtidigt växla upp integrationen in i samhället.

– Flera av de som kommer till Sverige har en bakgrund som egenföretagare inom olika hantverk som de vill fortsätta att arbeta med. Att kunna starta eget istället för att ta ett tidsbegränsat nystartsjobb är en frihetskänsla, men tillför såklart flera svårigheter, säger Ghassan Ghaziri.

Många nya regler ska tillämpas

De utmaningar som finns för dig som är nysvensk och vill starta företag är till viss del samma som för inrikesfödda svenskar, men ofta ännu svårare. Dels på grund av språket, då man som egenföretagare har mycket komplex myndighetssvenska att förhålla sig till med en rad krångliga uttryck. Som ny i landet har du ofta inte heller det kontaktnät som kan behövas för att få igång din verksamhet, samt att många banker inte vill ställa upp med lån. Dessutom är reglerna för att starta företag ofta annorlunda mot vad du är van vid från ditt hemland.

– Med en mentor, som har erfarenhet av småföretagande i landet och har lokala kontakter, får du hjälp med allt ifrån att lära dig vad du behöver för försäkringar, hur skattesystemet fungerar och vilka rättigheter anställda har, till att knyta kontakter inom branschen och få tips och råd i uppstarten. Jag hade själv en mentor när jag var ung och startade företag som gav mig ett stort stöd, säger Ghassan Ghaziri.

Hur Småföretagarna kan hjälpa

Småföretagarnas Riksförbund kan hjälpa till med allt från startpaket till lån. Du som tecknar medlemskap i Småföretagarna får en mentor som finns med i uppstartsprocessen som stöd och kan bidra med värdefull kunskap och egna erfarenheter inom småföretagande. Läs mer om vårt Start-paket här.

Småföretagarnas Riksförbund är en partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obunden organisation som arbetar för att främja privat företagsamhet. I styrelsen sitter aktiva småföretagare som driver medlemmarnas intressen bland annat genom opinionsarbete, debatt och möten med politiker.

Bli medlem!

Stå starkare tillsammans

Bli medlem