Sverige långt ifrån etta på bollen

Sverige behöver säkerställa att skattesystem och kompetensförsörjning är anpassat efter de små och växande företagens behov. I en jämförelse med länder i Östersjöregionen framträder ett intressant mönster. Alla länder har en förstaplats på någon punkt av företagandets villkor, förutom just Sverige. Om Sverige fortsätter halka efter i företagandets villkor jämfört med vår omvärld så kommer ekonomin att lida för det. Vi måste sluta ta vårt välstånd för givet och börja uppmuntra de företag som skapar välstånd.

För inte så länge sen var ett fåtal länder, däribland Sverige, ensamma om att ha en välutbildad befolkning, tillgång till teknologi och goda villkor för växande företag. Under senare år de har resten av världen gjort stora strukturreformer. Det är en snabb utveckling som vi i Sverige är lite blinda inför.

I den mest omfattande globala undersökningen – Doing Business – granskas världens länder sett till en rad aspekter av företagandets villkor. Om man där jämför länderna i Östersjöregionen framträder ett intressant mönster. Alla länder är bäst på någon aspekt av företagandets villkor, förutom just Sverige.

De smidigaste systemen för att registrera företag finns idag i Estland. Den bästa möjligheten för att få el i Tyskland. Det bästa skyddet för minoritetsinvesterare i Norge. De bästa villkoren för frihandel i Danmark och Polen. Det bästa systemet för registrering av egendom i Litauen. De bästa villkoren för att lösa konkurser i Finland. De smidigaste systemen för att hantera bygglov i Danmark. De bästa systemen för att lösa kontraktsbrott i Litauen. De bästa systemen för inbetalning av skatt finns i Danmark. Och de bästa förutsättningarna för företagare att få lån finns i Lettland.

Sverige är inte etta i någon aspekt, men är däremot det land som har högst skatter för framgångsrika företagare. Det är också ett land med högt löneläge. Hittills har Sverige ändå klarat sig i konkurrensen, eftersom vi har hög teknologinivå, mycket låga räntor och undervärderad valuta. Men att förlita oss på dessa konkurrensfördelar är inte hållbart.

En anledning är att omvärlden snabbt kommer ikapp när det gäller teknologi. Under 1990-talet var till exempel Estland hopplöst långt efter Sverige i det avseendet, men idag har det lilla företagsamma landet blivit en ledande IT-hub. I Estland spenderar offentlig sektor bara hälften

så mycket per elev i undervisning jämfört med Sverige, men ändå har landets elever betydligt bättre resultat än svenska elever – i naturvetenskap, matematik liksom läsförståelse/problemlösning.

En annan anledning är att lågräntepolitiken är ohållbar. Idag bygger Sveriges ekonomiska politik på att riksbanken betalar andra banker så att de kan trycka ut billiga pengar i ekonomin. Att staten betalar för att vi ska låna mera är dock i grunden inte hållbar. Dessutom kan vi se att många småföretag, trots lågräntepolitiken, har svårt att finansiera sin tillväxt. Företagsklimatet är helt enkelt inte tillräckligt bra.

Lösningen måste vara att stärka företagandets villkor. Sverige behöver skattesystem och kompetensförsörjning som är anpassade till de små och växande företagens behov. Om Sverige fortsätter halka efter i företagandets villkor jämfört med vår omvärld så kommer ekonomin att lida för det. Vi måste sluta ta vårt välstånd för givet och börja uppmuntra de företag som skapar välståndet.

Peter Thörn
Förbundsordförande
Småföretagarnas Riksförbund 

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top

HÄR HITTAR DU ALL INFORMATION OM DELTAGANDET TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN 2021

– Du som är anmäld till stämman behöver ta del av denna information –