Sveriges småföretagare – vår nya företagsamma arbetarklass!

Det finns en vilja att stärka företagandet runtom i landet, för att få fart på jobbskapande och tillväxt. Men hur många aktiva företagare finns det i Sverige? Det är inte så många som den offentliga statistiken visar. I en ny rapport från Småföretagarnas Riksförbund visar det sig att det inte är fler än 350 000 personer som kan räknas som ”företagsamma”. Utan småföretagare stannar Sverige och det är en tickande bomb för svensk välfärd om antalet företagsamma fortsätter minska. Krångliga regler, högt skattetryck och ett socialt skyddsnät med stora hål för småföretagare hindrar viljan att ta steget att bli företagare. Det måste till en attitydförändring och det måste ske nu.

Enligt den officiella statistiken finns runt 1,2 miljoner företag i Sverige men betydligt färre företagare. Det svenska företagandet består nästan uteslutande av små och medelstora företag. 99,4 % av hela företagsstocken har mellan 0-49 anställda, 0,5 % har 50 – 249 anställda och 0,1 % har fler än 250 anställda. Mikroföretag med 1 – 9 anställda utgör hela 97 % av alla företag. Sveriges småföretagare behöver få möjlighet att växa och kunna anställa för att få fart på landets tillväxt. Men det går i fel riktning och i en ny rapport visar Småföretagarnas Riksförbund att antalet företagsamma näringsidkare inte är fler än 350 000.

För att kunna göra rätt insatser för Sveriges småföretagare lanserar Småföretagarnas Riksförbund måttet ”företagsamma” i en ny rapport inför Almedalen. Definitionen är enkel: vi mäter antalet privata arbetsplatser med mellan 1-49 anställda i varje kommun. Det fångar måttet på alla de företag som utgör en egen arbetsplats, alltifrån frisörer till restauranger, butiker, verkstäder och konsultverksamheter.

Mikroföretagare, med 1 – 9 anställda, är en viktig men tyvärr helt förbisedd grupp. En mikroföretagare har inte tillgång till storföretagens administrativa och ekonomiska fördelar och inte heller den trygghet som det sociala skyddsnätet ger en anställd. Det är dags att våra politiker börjar ställa om för ett företagarklimat som även ser den lille mikroföretagarens vardag. De som sliter hårt för att få vardagen att gå ihop. Annars står vi inför en framtid där företagare och familjer, står utanför det sociala skyddsnätet med en minimal pension, trots att de i hela sitt verksamma liv slitit hårt för att samhället skall fungera i vardagen.

Dessa mikroföretagare har svårt att få sina verksamheter att växa p g a höga skatter och pga. ett regelverk anpassat för de stora företagen d v s dom som står för 0,01 utav företagandet i vårt land och som har full uppbackning från banker och riskkapitalister.

Mikroföretagaren får hitta sina egna vägar till kapital för att växa, där familjen och närstående står för riskerna.

En naturlig följd av denna insikt är att det behövs reformer som stärker företagsamheten runtom i landet för att förbättra arbetsmarknadsutfallen ytterligare. Fler måste vilja gå från anställd till företagare för att skapa nya och växande företag. Politiken på nationell liksom lokal nivå bör riktas in på villkoren för de företagsamma som skapar arbetstillfällen runtom i landet.

Det är dags nu för ett handslag från våra politiker som deklarerar viljan att förstå en företagares vardag och därigenom fatta kloka beslut för de företagsamma i hela Sverige.

Det skall vara enkelt, tryggt och lönsamt att bygga upp sitt företag. För utan bättre villkor för vår företagsamma arbetarklass – Småföretagarna, lär förutsättningarna för en framgångsrik hållbar omställning försämras rejält.

Mats Eriksson
En Företagares Vardag Sverige
Styrelseledamot, Småföretagarnas Riksförbund

Erik Sjölander
Näringspolitisk talesperson
Styrelseledamot, Småföretagarnas Riksförbund

Småföretagarnas Riksförbund är en partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obunden organisation som arbetar för att främja privat företagsamhet. I styrelsen sitter aktiva småföretagare som driver medlemmarnas intressen bland annat genom opinionsarbete, debatt och möten med politiker.

Bli medlem!

Stå starkare tillsammans

Bli medlem