Ta bort sjuklöneansvaret för mikroföretag!

Det är småföretagen som förväntas bekosta framtidens välfärd. Då är det viktigt att Sveriges hårdast arbetande grupp får en trygg grund att stå på och en sjuk- och föräldraförsäkring att lita på. Småföretagarnas Riksförbund ger fyra konkreta tips att ta fasta på i den nya utredning om socialförsäkringssystem för småföretagare som Näringsminister Damberg och Socialminister Annika Strandhäll nu tillsatt.

Tio år efter senaste utredningen kring trygghetssystem för företagare har regeringen aviserat en ny utredning som ska se över socialförsäkringssystemet för småföretagare. Detta är något som Småföretagarnas Riksförbund är positiva till och ser framemot.

Småföretagare sliter hårt med långa arbetsdagar, ofta sju dagar i veckan och utan semester. Man brinner ju för sin verksamhet som håller mindre städer och glesbygd vid liv. Lönen kanske inte är det viktigaste. Det finns andra värderingar som håller företagarandan i gång och Sverige levande.

Arbetsmarknaden har förändrats och det är inte längre de stora företagen som dominerar när det gäller tillväxt. Fyra av fem nya jobb skapas i småföretagen. Det är småföretagen som förväntas bekosta framtidens välfärd. Hur ska det gå till om småföretagen inte får en trygg grund att stå på med en sjuk- och föräldraförsäkring som inte är att lita på.

Det är positivt att Mikael Damberg och Annika Strandhäll lyssnat på Småföretagarnas Riksförbund och nu beslutat att från och med 1 augusti 2018 införa att företagare med aktiebolag i ett uppbyggnadsskede får beräkna sin inkomst efter vad en anställd har i samma bransch. Detta är ett steg i rätt riktning men mycket kvarstår för att alla som startar företag ska omfattas av lika regler.

Småföretagarnas Riksförbund vill uppmana Jennie Nilsson (S) som är utsedd som tillförordnad utredare att ta i beaktande förbundets presenterade förslag i rapporten Otryggare kan ingen vara.

 – Inför en karensdag för alla, oavsett företagsform, företagare eller anställd. Det ska inte ha någon betydelse om man startar en enskild firma eller ett aktiebolag. Om alla får en karensdag försvinner även den helt orimliga regeln att egenföretagare inte får byta till kortare karens när de fyllt 55 år.

 – Utöka uppbyggnadsskedet från 3 år till 5 år. Det är få förunnat att få lönsamhet i sina företag efter 3 år. Ett utökat uppbyggnadsskede skulle ge större trygghet och troligtvis öka överlevnaden för företagen och därmed nå en ökad möjlighet att växa och anställa.

 – Låt all inkomst, oavsett om den kommer från företagande eller kortare anställning ingå i den sjukpenninggrundande inkomsten. Det skulle öka tryggheten för anställningsformer som kombinatörer och egenanställda.

 – Ta bort sjuklöneansvaret för mikroföretag.

Med detta medskick ser Småföretagarnas Riksförbund fram emot att få vara del i det viktiga arbete som krävs för att skapa en social trygghet för alla de företagare som är motorn till allas vår välfärd.

Mats Eriksson
Styrelseledamot
Småföretagarnas Riksförbund

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top