Utan småföretagare stannar Sverige

Småföretagare är jobbmotorn som håller igång Sverige – i dag arbetar en majoritet av svenskarna i företag med färre än 50 anställda. Detta skapar bättre förutsättningar för glesbygden att överleva nästa ekonomiska kris.

Sverige var länge relativt unikt som hade ett fåtal gigantiska industriföretag som anställde stora delar av befolkningen. Nackdelen med upplägget blev uppenbart i samband med finanskrisen 2008 när många av företagen tvingades lägga ner delar av verksamheten eller avskeda personal. På vissa landsbygdsorter blev konsekvenserna förödande när stora delar av invånarna förlorade sina jobb samtidigt. Drygt tio år senare kan det konstateras att många av de som blev arbetslösa valde att starta egna företag, vilka i dag ger nytt liv åt kommunerna.

– Småföretagare är inte bara viktiga för mindre orter som arbetsgivare. Om en entreprenör startar en matbutik underlättas livet för de som bor på orten och det skapar bättre förutsättningar för andra företag att etablera sig. Dessutom har mindre företagare ofta ett stort lokalt engagemang, det kan handla om att sponsra idrottsföreningar eller anordna olika typer av evenemang, säger Lars Olofsson, styrelseledamot Småföretagarnas Riksförbund.

Många företag gör mindre orter motståndskraftiga

Lars Olofsson tror inte att landsbygden kommer att vara lika utsatt nästa gång det uppstår en ekonomisk kris. Förr drabbade lågkonjunkturer ofta hela näringslivet, men under de senaste decennierna de blivit mer branschspecifika. En ort med många mindre företag behöver därför inte att drabbas särskilt hårt av en ekonomisk nedgång. Om en bransch drabbas av motgångar finns det företag på samma ort som verkar inom andra affärsområden i vilka det kan råda högkonjunktur.

– Så den här diversifieringen är väldigt positivt. Nästa period av ekonomisk nedgång kommer förmodligen inte att slå lika hårt på mindre orter. Dessutom var den förra finanskrisen hårdast på de som var väldigt beroende av tillgång till kapital, medan väldigt många nya företag är inte lika kapitalberoende, säger Lars Olofsson.

Medlemskapet hjälper småföretagare att växa

En av anledningarna till att nya småföretag inte har samma behov av kapital är internets genombrott. Det har gjort det billigare att marknadsföra sig och lättare att samarbeta med andra på distans. Men mindre företag behöver fortfarande ekonomiskt tillskott för att kunna växa och bli större. Dessvärre är bankernas utlåningssystem anpassat efter för större företag och småföretagare får ofta avslag på sina låneförfrågningar. De som behöver låna pengar kan istället vända sig till Småföretagarnas Riksförbund som har tecknat ett avtal med en bank som samarbetar med Europeiska Utvecklingsfonden. Fonden går i borgen för 80 procent av det lånade kapitalet och sänker därigenom risken för banken betydligt. Småföretagarnas medlemsförmåner hjälper egenföretagare att göra det enklare, tryggare och lönsammare att driva verksamheten.

Läs mer om Småföretagarnas medlemskap

PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top

HÄR HITTAR DU ALL INFORMATION OM DELTAGANDET TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN 2021

– Du som är anmäld till stämman behöver ta del av denna information –