Villkoren för företagare måste upp i valrörelsen

Sverige är unikt i Östersjöregionen, eftersom det är det enda land som inte är bäst på något av företagandets villkor. Den enda aspekt där Sverige hamnar högst är skattebördan som tas ut på entreprenörer. Valrörelsen måste fokusera på en enkel sanning: en offensiv företagarpolitik behövs för den framtida ekonomiska kris som vår ekonomi står inför.

Tv-programmet Lyxfällan borde göra ett avsnitt om den svenska ekonomin. Det råder en global högkonjunktur samtidigt som hushållen, på grund av riksbankens negativa ränta, samlar på sig alltfler billiga lån. Trots det så växer välståndet per invånare i blygsam takt. När konjunkturen vänder och skulderna behöver betalas av kommer landets ekonomi att uppleva stora problem.

Det blir inte bättre av att landet redan idag har svårt med att klara välfärdens ekonomi, eller att Sverige slår rekord bland världens utvecklade länder både i mottagande av migranter och bristfällig integration på arbetsmarknaden. Precis som deltagarna i Lyxfällan måste Sveriges beslutsfattare vakna till och erkänna problemens vidd och komma med konstruktiva åtgärder.

Än är det inte för sent att ta problemen på allvar. Låt oss få valrörelsen att fokusera på ekonomin, och i synnerhet då villkoren för de små och växande företag som är ekonomins arbetshästar. Landets problem är nämligen alla kopplade till företagandets villkor. Fler och växande företag behövs om jobbmöjligheter för nyanlända ska skapas. I en tid då landets jordbrukare har det svårt, så måste vi inse att deras motståndskraft mot torka och andra klimatförändringar blir mycket högre om politiken slutar tynga ned dem med byråkratiska regelverk. Välfärdens ekonomi blir lättare att få ihop om näringslivet växer och bidrar med jobb och skatteintäkter. Kriminaliteten minskar om möjligheterna till välbetalda jobb blir fler.

Tyvärr är Sverige något av en fet katt. Landets beslutsfattare har en övertro till de fördelar som vår ekonomi har jämfört med resten av världen – hög kunskapsnivå och starka internationella relationer. De bortser ifrån att samma fördelar nu snabbt sprids också till andra länder, vars företagare drar nytta av låga skatter, lägre lönenivåer och ibland även bättre regelverk. Studien “Doing Business”, som på detaljnivå jämför världens länder sett till en rad aspekter av företagandets villkor, visar på behovet av förändring.

Enligt studien är alla länder i Östersjöregionen bäst på minst ett av företagandets villkor. De smidigaste systemen för att registrera företag finns idag i Estland. Den bästa möjligheten för att få el i Tyskland. Det bästa skyddet för minoritetsinvesterare i Norge. De bästa villkoren för frihandel i Danmark och Polen. Det bästa systemet för registrering av egendom i Litauen. De bästa villkoren för att lösa konkurser i Finland. De smidigaste systemen för att hantera bygglov i Danmark. De bästa systemen för att lösa kontraktsbrott i Litauen. De bästa systemen för inbetalning av skatt i Danmark. Och de bästa förutsättningarna för företagare att få lån finns i Lettland.

Märkte du att ett land saknades? Ja, Sverige är faktiskt inte bäst på något. Det är också det land som beskattar framgångsrika företagare högst. Förutom att beskatta företagare högst är vi, tillsammans med Norge, sämst när det kommer till företags möjligheter att få kredit. Det är ett riktigt dåligt betyg för Sverige.

I en nära framtid kommer Sveriges eftersläpning i företagandets villkor att bli kännbart. Priset för att politikerna struntat i företagandets villkor kommer att stavas: högre arbetslöshet, underskott i välfärdens finansiering, dålig integration och att kriminella gäng ses som attraktiva “arbetsgivare” bland personer i marginaliserade områden med låg tilltro till att hitta jobb.

Men än är det inte för sent att agera. En offensiv näringspolitik, med fokus på regelförenklingar, lärlingsprogram och skattelättnader kan lyfta företagandets villkor. Så läggs grunden för att Sverige ska kunna klara nästa ekonomiska lågkonjunktur.

Nima Sanandaji
Tekn. dr. och utredare

Erik Sjölander
Näringspolitisk talesperson, Småföretagarnas Riksförbund

Författare av boken “Sveriges hårdast arbetande grupp – småföretagarna”PRESSKONTAKTER

Sten Lindgren

Förbundssekreterare
Förbundsrelaterade frågor
sten.lindgren@smaforetagarna.se
0704953723

Erik Sjölander

Näringspolitisk talesperson
Politiska frågor
erik.sjolander@smaforetagarna.se
0706282110

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top

HÄR HITTAR DU ALL INFORMATION OM DELTAGANDET TILL FÖRBUNDSSTÄMMAN 2021

– Du som är anmäld till stämman behöver ta del av denna information –