Senaste nytt från oss

Förebygg sjukfrånvaro – få bidrag från Försäkringskassan

Småföretagare vet vilket avbräck det är när en anställd ofta är sjuk eller blir sjukskriven. Såväl kompetens som pengar går förlorade samtidigt som man oroar sig för den anställda. Men det finns hjälp att få. Med bidrag från Försäkringskassan, kan du förebygga sjukfrånvaro eller ge en sjukskriven medarbetare goda rehabiliterande förutsättningar, så att hen kan

Läs mer »

Förebygg sjukfrånvaro – få bidrag från Försäkringskassan

Småföretagare vet vilket avbräck det är när en anställd ofta är sjuk eller blir sjukskriven. Såväl kompetens som pengar går förlorade samtidigt som man oroar sig för den anställda. Men det finns hjälp att få. Med bidrag från Försäkringskassan, kan du förebygga sjukfrånvaro eller ge en sjukskriven medarbetare goda rehabiliterande förutsättningar, så att hen kan

Läs mer »

Pressmeddelanden/Debattartiklar

En modern arbetsrätt bör anpassas för landets småföretagare

En modern arbetsrätt bör anpassas för landets småföretagare Idag den 26 oktober var sista dagen för att lämna in remissvar på den mycket omtalade utredningen En modern arbetsrätt. Småföretagarnas Riksförbund var en av flera remissinstanser och förbundets svar skickades in den 16 oktober. I ett pressmeddelande kommenterar Småföretagarnas Riksförbunds ordförande Peter Thörn de nya förslagen.

Läs mer »

“Nu går det inte att vara dumsnål” – Danska modellen skulle rädda svenska företag och jobb

Svenska företag måste få ett utökat skydd likt det danska I Sverige kan företag utan intäkter få ersättning med cirka 31 procent av stilleståndskostnaderna. Om svenska företag istället ersattes för fasta kostnader som i vårt grannland Danmark skulle ersättningen uppgå till 77 procent. “Nu går det inte att vara dumsnål. Svenska företag måste få ett

Läs mer »

När alternativet är arbetslöshet

Sverige står inför en omfattande utmaning när det kommer till integrationen. Mellan 2015 och 2019 räknar Migrationsverket med att nästan 350 000 personer söker asyl här. Vid sidan av det kommer också många anhöriginvandrare. Hittills har Sverige dock lyckats dåligt med integrationen av utrikesfödda på arbetsmarknaden. En förändring behövs om inte utanförskapet ska bita sig

Läs mer »

Hellre Anderssonskans lada än Friggebod

Regeringen Löfven verkar ha förläst sig på historien om Särimner, grisen som man kunde äta gång på gång. Nyss var ladorna tomma, men helt plötsligt verkar de svämma över. Vad regeringen kallar för inkomstförstärkningar av statsfinanserna innebär att öka företagens kostnader genom förändringar i ROT, RUT och arbetsgivaravgifter för unga. Det verkar som ministrar, som

Läs mer »

Företagares likviditetsbehov

I DI den 13 april skriver ministrarna Bolund och Damberg att gruppregistrering för moms skulle vara positivt för finansiering av småföretagen. Vårbudgeten 2015 innehåller sällsynt många dimridåer och missriktade förslag avseende finansiering av företagande. Under 2012 stod företag med mindre än 50 anställda för nästan 43 % av näringslivets förädlingsvärde (enligt SCB). Det finns inga

Läs mer »

Regeringen verkar inte förstå landets företagare

Sveriges företagare behöver verkstad och inte slagord och dimridåer. Regeringen har precis lanserat vad man kallar för “en näringspolitisk offensiv för stärkt konkurrenskraft och ökad export”. I själva verket är satsningen en inflationsjustering av den pågående näringspolitiken, där reformer som gynnar de mindre företagen lyser med sin frånvaro. Politiken och retoriken ger en enhetlig bild

Läs mer »

Socialt företagande är motsägelsefullt

Socialt företagande är en olycklig sammanblandning av socialt och företagande. För den sociala delen är den anställde eller utsatta personen i fokus, medan för företag gäller att kunden är i centrum Risken med denna motsägelse skapar alltför ofta snedvriden konkurrens. Ett civiliserat samhälle innebär att vi tar hand om och hjälper varandra. I synnerhet gäller

Läs mer »

Centerpartiets små bäckar

Centerpartiets nye ekonomisk-politiska talesperson, Emil Källström, vill enligt en intervju i Dagens Industri häromdagen, sätta småföretagen i centrum för skattepolitiken. Småföretagarnas Riksförbund har inga invändningar så länge åtgärder som föreslås hjälper de små företagen att skapa fler jobb och inte omvänt som efter regeringsskiftet tycks vara mera gångbart.  Fler jobb i växande företag är bl.a.

Läs mer »

Skamligt att glömma bort småföretagen

Det är en besvikelse att politikerna i den parlamentariska socialförsäkringsutredningen inte har kunnat enas om ett hållbart långsiktigt trygghetssystem för småföretagare. De få förslag som har lagts gäller generellt bara nystartade företagare och under en begränsad tid. Det är framförallt två viktiga regler i sjukförsäkringen som utredningen inte brytt sig om att förändra/ta bort. Dels

Läs mer »

Dags att stärka rättssäkerheten för företagare

Sverige är ett land som gärna stoltserar med sin omfattande rättssäkerhet. Men på ett viktigt område finns det mycket att önska – det handlar om rättssäkerheten för landets alla småföretagare. Problemet är stort, det visar en enkel sökning på nätet, och allra störst är det när motparten heter Skatteverket. Google ger sida på sida med

Läs mer »

Dags för Riksdagen tvinga bankerna ta ansvar för kontanterna

I riksbankslagen 5 kapitel 2 paragraf står att ”sedlar och mynt som ges ut av riksbanken är lagliga betalningsmedel”. Det betyder att i Sverige gäller svenska sedlar och mynt, alltså svenska kontanter, som betalningsmedel. Men allt färre bankkontor accepterar kontanter och antalet bankomater minskar. Denna utveckling drivs av bankerna, svenskarna har inte efterfrågat den. Detta

Läs mer »

Taxi, var god dröj?

Offentlig upphandling inte bara missgynnar småföretagare utan utarmar även servicen i glesbygd. I många regioner upphandlas färdtjänst centralt, vilket medför stora upphandlingar att gälla för stora områden. Den lokala taxiägaren kan naturligtvis inte erbjuda sina tjänster för en hel region, vilket medför att endast stora aktörer kan lämna anbud. Stora aktörer tenderar att bli rikstäckande

Läs mer »
Scroll to Top