Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Dags att stimulera småföretagandet

Det finns ingen som protesterar när man säger att småföretagen är motorn i svensk ekonomi. Officiell statistik visar att nästan all tillväxt genereras av småföretagarna. De riktigt stora företagen växer utomlands om de växer, medan småföretagen hela tiden skapar nya arbetstillfällen.

Ska det vara så svårt att inse att det är småföretagens villkor och verksamhetsförhållanden som bör förbättras, stimuleras och underlättas för att Sverige bäst skall ta sig igenom och ur rådande finanskris och lågkonjunktur. Ge de som vill göra något och kan göra något möjligheter att göra det.

Enligt en färsk undersökning genomförd av SEB har 1 400 småföretagare tillfrågats om sina tillväxtplaner för 2013. Av dessa räknar 41 % med samma verksamhetsnivå medan 43 % räknar med tillväxt. Endast 12 % planerar neddragningar. Man konstaterar att viljan att växa ligger i företagarnas DNA. De största riskerna är enligt undersökningen att dra på sig kostnader som man inte kan komma ur med kort varsel. Har vi möjligen hört det förut? En stelbent och rigid lagstiftning i LAS som enligt tidigare näringsministern Maud Olofsson ligger som en ”våt filt” över arbetsmarknaden och gör att flexibilitet och rörlighet är mycket låg. När får vi höra Annie Lööf eller någon annan allianspolitiker använda ett sådant språkbruk?

Småföretagarnas Riksförbund har tittat i backspegeln efter åtgärder eller reformer som gett Sveriges småföretagare anledning att hoppas på bättre tider för sin verksamhet. Alliansen har genomfört reformer om RUT och ROT-avdrag som har skapat fler småföretag men inte gjort det enklare eller billigare att driva dem. Sänkt restaurangmoms förra året har inte sänkt restaurangpriserna. Branschen hävdar att det tillkommit många nya jobb men antalet ifrågasätts av många. Det finns dessutom en del mindre reformer som dock inte är av avgörande natur och som inte kostat staten några större pengar.

Om regeringen hade levt upp till sina fina ord om ”ett företagsklimat i världsklass” borde man gjort mycket mer eller kanske helt andra saker. Småföretagarna har ständigt legat på om reformer som vi vet skulle stimulera våra medlemsföretag till expansion. De viktigaste åtgärderna är att stegvis sänka arbetsgivaravgifterna, ta bort sjuklöneansvaret och minska regelkrånglet. Receptet är att minska riskerna och kostnaderna för att driva företag samtidigt som det borde vara enklare.  Vi hävdar att det skall vara kul, enkelt och lönsamt att driva företag. Det har inte makthavarna anammat eller förstått vitsen med.

Ett bra exempel på vad alliansregeringen inte har gjort, trots att man sedan 2006 har sagt sig prioritera det, är åtgärder för att minska regelkrånglet. Riksrevisionen kritiserade för ett år sedan arbetet med detta och hävdade att det var ett stort fiasko. Regeringen tog i viss mån till sig kritiken och lovade nya tag. Man lovade att det år 2020 (!) skulle vara avsevärt bättre.

Med hänsyn till ovan nämnda tidsram är det kanske inte så konstigt att en helt färsk SKOP undersökning, som gjorts på uppdrag av Näringslivets Regelnämnd, NNR (med Småföretagarnas Riksförbund som ny medlem), visar att inget eller nästan inget har skett vad gäller regelförenklingsarbetet under 2012. Åtminstone inte som företagarna uppfattat. Bara 11 % anser att det blivit mycket eller lite enklare att följa statliga regler (21 % år 2011). Det är däremot 15 % som tycker det blivit krångligare. Resten upplever att ingen förändring skett. Man kan också utläsa att ju mindre företaget är ju krångligare anser man att det är. En liten företagare måste ju i allt väsentligt göra jobbet själv och då ser man krånglet tydligare. En annan sak, som direkt framkommer när man ser resultatet, är att bland företag med 1-9 anställda anser 51 % att en sänkning av regelkostnaderna har stor betydelse för att det skall gå bra för företaget i framtiden. För företag med mer än 50 anställda är motsvarande siffra endast 29 %. Dessa kostnader är alltså av avsevärt större betydelse för de riktigt små företagen vilket är naturligt då de proportionellt utgör en större del av den totala kostnaden eller egenarbetet.

Småföretagarnas Riksförbund vill med denna ”brandfackla” ännu en gång för våra förtroendevalda påpeka vikten av att göra rätt saker för att stimulera näringslivet till nya tag i bistra tider.

Gott Nytt År!

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen