Slopat sjuklöneansvar skapar nya jobb i småföretagen

Sjuklöneansvaret är det största hindret för småföretag att växa och nyanställa. Nu är det dags att gå från ord till handling och låta staten ta över ansvaret för båda sjuklöneveckorna, skriver Miljöpartiet och Småföretagarnas Riksförbund.

En ny undersökning med över 1 000 av Småföretagarnas Riksförbunds medlemmar visar att mer än 40 procent av företagen med tio anställda eller färre skulle nyanställa om sjuklöneansvaret slopades helt. Tiotusentals nya arbeten skulle kunna skapas.

De senaste tjugo åren har fyra av fem nya jobb skapats i småföretagen. Näringslivet förtjänar en bättre politik som underlättar för nya småföretag att starta, utvecklas och anställa fler. Sjuklönefrågan är en mycket viktig komponent i det sammanhanget.

I Almedalen i somras, och även senare lovade bland andra Centerpartiet att prioritera sjuklönefrågan inför höstens budget. Men det slutade med att regeringen lovade utreda om det så kallade högkostnadsskyddet i sjuklöneansvaret kan förbättras. Det är av mycket litet värde, och tillsammans utgör det hela ett svek mot Sveriges småföretag.

För Miljöpartiet och Småföretagarnas Riksförbund duger det inte med en utredning. Vi vill ta tydligare steg för att stärka Sveriges småföretag och slopa sjuklöneansvaret. I Miljöpartiets nya budget ingår ett förslag om att helt slopa sjuklöneansvaret för alla företag med tio anställda eller färre. Det innebär att både den första och den andra sjulöneveckan stryks. Dessutom föreslår Miljöpartiet att sjuklönekostnaden sänks för företag med 11–49 anställda, genom att företagen får en summa som motsvarar den ersättning som företag med tio anställda får. Därmed försvinner tröskeleffekten när företag växer från tio till elva anställda.  Sammantaget sänks företagens sjuklönekostnad med 2,5 miljarder kronor genom Miljöpartiets satsning.

Småföretagarna och Miljöpartiet kommer att fortsätta kampen för slopat sjuklöneansvar för småföretagen och för oss är det en viktig fråga inför valet 2014. Ett totalt slopande är betydligt effektivare än att försöka göra om det högkostnadsskydd som tillkom år 2010.

I Sverige finns det omkring 1,1 miljoner företag med färre än tio anställda. Om bara en liten del av företagen i Småföretagarnas undersökning skulle nyanställa så skulle ett mycket stort antal nya jobb skapas i Sverige. Det skulle handla om tiotusentals nya jobb. Vi anser att ett avskaffande av sjuklöneansvaret för småföretagen har mycket stor potential. Ett sådant förslag förtjänar betydligt mer än en utredning. Det förtjänar att genomföras.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen