Alla frågor på bordet i regeringsförhandlingarna

Företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet har frivilligt låst in sig på Långholmen för regeringsförhandlingar. Där kan de i lugn och ro vända ut och in på alla frågor och komma överens om en så neutral budget att de kan bilda en regering som kan hålla. För de intagna är det lyckligtvis så numera att man själv bestämmer när man släpps ut.

Efter två dagars samtal tycks det enda som man är överens om vara att man har mycket att tala om. Enligt Per Bolund (MP) är alla frågor på bordet och Magdalena Andersson (S) har inget att tillägga. Problemet för dem är att försöka att snickra ihop en budget som de kan få majoritetsstöd för i den kommande riksdagen.
Det förefaller inte alldeles lätt med tanke på de meningsskiljaktigheter de uppvisade före valet. Inte minst i frågor som berör småföretagen.

Socialdemokraterna har i den, för den lille företagaren, oerhört avgörande frågan om sjuklöneansvaret tagit en ståndpunkt som ingen räknekunnig medborgare kan förstå. För att, som de säger, halvera ansvaret vill de ta bort ansvaret för den andra sjuklöneveckan. Som Småföretagarnas Riksförbund ett flertal gånger påpekat ger detta ingen effekt på de risker småföretagen står inför vid valet att anställa fler medarbetare. Kostnaden för den andra sjuklöneveckan utgör endast 18 % av de totala kostnaderna och kan negligeras i sammanhanget. Dessutom är det så att de stora företagen och företag ägda av stat, landsting och kommuner har 3-4 ggr så höga sjuktal som de riktigt små och därför är det de stora och de i allmännyttan som får lindring och inte småföretagen. Detta trots att det är fastställt att 80 % av alla nya jobb under en tjugoårsperiod tillkommit i små och medelstora företag. Den ekvationen kan omöjligt lösas om man inte, som Socialdemokraterna tycks göra, struntar i småföretagen och satsar på de stora.

Det skall nu bli synnerligen intressant att se om Miljöpartiet i direkta förhandlingar med S kommer att hålla fast vid de åsikter i frågan om sjuklöneansvaret som de tillsammans med oss, vid en presskonferens i riksdagshuset, lanserade i våras. Det var just Per Bolund som höll i denna och han menade då att Miljöpartiet driver de frågor som företagen själva efterfrågar nämligen ett totalt slopat sjuklöneansvar för företag med upp till tio anställda, en kraftig sänkning av arbetsgivaravgiften, och ett minskat regelkrångel.

Om Socialdemokraterna i budgetförhandlingarna inte tillmötesgår Miljöpartiets krav och löften i denna fråga kommer förtroendet för båda partierna falla till ett absolut lågmärke bland landets småföretagare. Socialdemokraterna för att de inte förstår eller vill förstå småföretagens dilemma och Miljöpartiet för att de gav upp en av sina viktigaste utfästelser till dessa.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen