Alliansens lärlingsförslag

Äntligen kommer Alliansens lärlingsförslag. Därmed har Alliansen skapat långsiktigt riktigt bra lösningar för dagens och morgondagens gymnasieungdomar.

Det handlar om lärlingsplatser för gymnasieelever och provanställningar för lärlingsungdomar. Det var socialdemokraterna som i sin iver att riva ner det svenska skolväsendet också förstörde det lärlingssystem som tidigare fanns i Sverige. Avsaknaden har lett till att Sverige har haft dubbelt så hög ungdomsarbetslöshet som t ex Danmark, Tyskland och Österrike. I dessa tre länder har man omfattande lärlingssystem. Den modell Alliansen nu föreslår har främst hämtat inslag från det danska systemet.

 

För SFRs del är Alliansens förslag särskilt glädjande eftersom förbundet från början har drivit kravet på en form av lärlingsgymnasier. Det förtjänar att nämnas att den inom förbundet aktive medlemmen Bengt-Åke Printz redan hösten 2008 skrev till skolminister Björklund och översände en rapport över hur lärlingsgymnasierna fungerar i Vorarlberg i Österrike. Rapporten kan du ladda ner från vår hemsida.

 

Det är min övertygelse att förbundets agerande har spelat en viktig roll när det gällt att övertyga regeringen att ungdomsarbetslösheten kan bekämpas med ett väl utvecklat lärlingssystem.

 

 

 

 

För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Telefon; 042 – 34 28 50

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top