Alliansregeringens förslag

Efter att basunerat ut vikten av sänkta skatter för anställda och pensionärer så förkunnar regeringen idag att: ”Alliansregeringen har målmedvetet sänkt skatterna för företagare och på företagande, sänkt kostnaderna för att anställa, förbättrat trygghetssystemen och minskat regelbördan för företagen.”

Det är tyvärr något som väldigt få företagare i Sverige märkt i praktiken.

 

Varje försök till regelförenklingar har följts av nya regler och fler byråkrater att kontrollera dessa reglers efterlevnad. När man efter 4 år vid makten, utan att ha presterat särskilt mycket för praktiskt företagande, så känns det lite magstarkt att komma med ”fluffiga” förslag under valrörelsen. Har man makten måste man väl kunna handla?

 

Att sänka momsen inom restaurang till en enhetlig nivå är bra, även om ”löftet” är behäftat med lite väl många om-och-men. Att dessutom föreslå den lägre momsnivån är ännu bättre. Allra bäst vore en sänkning av all moms, vilket skulle öka den privata konsumtionen och därmed stimulera företagande och öka antalet människor i arbete. Då fordras ju också vissa ändringar i sjuklöneregler, LAS och andra regelförenklingar.

 

Alliansens förslag innehåller inte mycket av praktisk nytta för aktiva företagare. Däremot otaliga utredningsuppdrag för statliga tjänstemän som ska lämna råd till blivande och befintliga företagare. Låt företagare ge råd till andra företagare istället. Vi tror att en aktiv företagare har en bättre kompetens i företagande än en aldrig så plikttrogen statlig tjänsteman.

Ge oss företagare lite frihet att få driva våra företag utan ständiga utredningar av tjänstemän!

 

För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Telefon; 042 – 34 28 50

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top