Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Andra briljanta idéer

I årets första partiledardebatt i riksdagen ställde centerns Annie Lööf frågan till Statsministern om han fortfarande trodde på de av socialdemokraterna föreslagna traineejobben som ett effektivt sätt att sänka den höga ungdomsarbetslösheten i Sverige. Tveksamhet om detta råder och svaret gav ytterligare näring till sådana tankar.

I den i höstas fällda regeringsbudgeten fanns en satsning på s.k. traineejobb som skulle innebära att staten fullt ut finansierar landstings och kommuners kostnader för att anställa ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är tänkt att de skall förstärka personalstyrkan inom vård och omsorg. Kostnaderna för statsbudgeten skulle bli ungefär 2 miljarder kronor för åren 2015 och 2016.

På frågan, som Annie Lööf ställde, svarade Statsministern att han fortfarande avsåg att gå vidare med traineejobben men om någon hade andra briljanta idéer som kunde bidra till en sänkt ungdomsarbetslöshet var han villig att diskutera dessa.

Alldeles nyligen släppte Småföretagarnas Riksförbund en debattartikel där vi pekade på möjligheten att låta de jobbskapande småföretagen i landet få chansen att visa var de nya jobben kan skapas och därmed direkt påverka ungdomsarbetslösheten. Vi föreslog att det i landet skulle införas ett väl fungerande arbetsplatsförlagt lärlingssystem likt de som visat sig fungera väl i en rad andra europeiska länder. Vi föreslog att medel skulle anslås för att ge småföretagen möjlighet att visa vilka det är som har möjlighet att anställa ungdomar om villkoren och incitamenten är bra och attraktiva. Det tycker vi är en briljant ide som regeringen borde titta på.

Som stöd för vår briljanta idé kan vi peka på en helt nyligen genomförd enkät bland våra medlemmar som visar att ca 70 % av företagen är villiga att anställa en eller flera lärlingar om rätt förutsättningar ges och att resterande 30 % i stor utsträckning bestod av konsulter, frilansande journalister och andra grupper där frågan inte är aktuell. Det har sagts så många gånger men förtjänar att sägas igen att under de senaste 20 åren har 80 % av alla nya jobb tillkommit i de små och medelstora företagen så varför inte försöka skapa jobben där de kan skapas.

Ge oss ett väl fungerande arbetsplatsförlagt lärlingssystem och låt ungdomarna få riktiga jobb som kan ge dem försörjning och framtidstro. Småföretagarnas Riksförbund tycker att detta är en briljant idé.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen