Äntligen regeringen!

Genom momssänkningen för restauranger har regeringen skapat ett super-kinder-ägg! Man har både hållit ett löfte, visat förtroende för och tilltro till företagare, minskat regler och VÅGAT.

 

Sänkning av restaurangmomsen gäller i första hand att använda en momssats för restauranger. Vi är glada att politiker inte gör som de brukar, d.v.s. anpassa skatter till en högre nivå utan att man i detta fall vågat utjämna till den lägre skattesatsen. Fortsätt så!

Att sänka restaurangmomsen, så att restaurangföretagare bara behöver hantera en momssats, minskar regelkrånglet för dessa. Det är inte avgörande för dessa företagare, men ett faktiskt steg i den utlovade riktningen om regelförenklingar. Att företagare kan koncentrera sig på att utveckla sina företag i stället för att hålla reda på olika regler och regelförändringar är till nytta för företagandet och för Sverige!

Sänkt restaurangmoms skapar bättre ekonomiskt utrymme att förbättra företagen. Statsministern signalerar sin förtröstan för landets restaurangföretagare när han vägrar definiera vad moms­sänkningen faktiskt kommer att resultera i för alla restaurangföretagare. Han verkar därmed förstå att alla restauranger inte är lika och att varje företagare måste anpassa sig till sin egen situation. Det verkar klokt att inte kunna ange hur många arbetstillfällen som kommer att skapas initialt utan att känna till konjunkturen eller eventuella restaurangvanor i januari 2012. Regeringen har vågat lita på att företagare kan sin verksamhet bäst!

Restaurangbranschen har ökat i både antal företag och antal anställda under de senaste åren, och det finns ingen anledning att tro att momssänkningen skulle ändra på detta. Att just restaurang­branschen för många ungdomar och svenskar med utländsk härkomst varit deras ingång på arbets­marknaden gör den ännu viktigare att stimulera.

Att landet har många restauranger skapar en god konkurrens inom branschen. Med den ökning av antalet ”friska” restaurangföretag som momsanpassningen kommer att ge ökar även konkurrensen. I en väl fungerande konkurrenssituation blir tjänsterna bättre och/eller billigare, vilket borde ligga väl i regeringens uttalade mål om att Sverige ska fortsätta öka som turistland. Dessutom borde folkhälso­arbetet gynnas av fler restauranger och fler restaurangbesök eftersom svenska lunch­restauranger har en unik kvalitet på maten i ett europeiskt perspektiv.

Även om regeln om enhetlig moms för restauranger är ett steg i rätt riktning återstår en del onödigt krångel. För restauranger (och frisörer) finns de kontraproduktiva reglerna om personalliggare kvar. Kommer våra politiker att våga röra i dessa? Att olika regler gäller för utskänkningstillstånd (är det förresten ett modernt uttryck?) i olika kommuner och även för olika restauranger är ibland utvecklingshämmande. Regler bör vara lika och förutsägbara.

Med gemensam moms för restauranger borde väl Skatteverkets kontroller behöva minska, men kommer det att leda till färre anställda där?

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top