Arbetarpartiet Moderaterna

I sin strävan att profilera sig som ”det nya arbetarpartiet”, och på bekostnad av Socialdemokraterna bli det största partiet, har Moderaterna (läs partitoppen) totalt dumpat alla ambitioner att underlätta för småföretagare att starta och driva företag.

De har effektivt tystat alla röster från de mindre regeringspartierna, som i valrörelsen klart visade sympati för sådana frågor. Inte minst Centerns röst har helt ignorerats i både det gemensamma valmanifestet och i budgeten.

En totalt enig åsikt redovisad från alla företagsorganisationer från Svenskt Näringsliv till Småföretagarnas Riksförbund har under åratal basunerats ut på alla sätt. Sänk arbetsgivaravgifterna rejält för att underlätta för småföretagarna att anställa fler medarbetare. Vad säger Reinfeldt?

”Vi är ofta rätt kritiska till generella arbetsgivaravgiftssänkningar, för vi är övertygade om att det snarare än att ge fler jobb används till att förstärka resultaten för företag eller höja löner”. Detta visar exakt den moderata partitoppens åsikter om (små)företagare. De tror inte att dessa vill växa och utveckla sina företag. I undersökning efter undersökning har det visat sig att det är precis vad de vill men först måste, som Reinfeldt säger, resultaten (förutsättningarna) förbättras. SFR kan över huvud taget inte förstå hur moderattoppen kan föra fram sådana åsikter om arbetsgivaravgifterna.. Det vittnar om total okunnighet om de villkor småföretagarna lever under och vilka ambitioner de har. Eller också en arrogans som gränsar till förolämpning. Kursändringen under senare år är total.

Den senaste ”nyheten” att Reinfeldt allvarligt skulle överväga att utlova en sänkning av arbetsgivaravgifterna som ett incitament för att få företag att ”könskvotera” tar vi inte riktigt på allvar. Det verkar mer vara en fjäder som många hjälpts åt att göra en höna av. Åtminstone hoppas vi att det är så. Vi tror att han är klokare än så. Det verkar inte seriöst att plottra med arbetsgivaravgifterna på ett sådant sätt. Skulle det mot förmodan komma förslag i den riktningen lär vi återkomma.

Nästa fråga av synnerlig vikt för småföretagarnas vilja och möjlighet att nyanställa är arbetsgivarnas sjuklöneansvar. För en liten företagare med någon eller några anställda kan detta utgöra skillnaden mellan att överleva och konkurs. Stora företag kan kalkylera med en viss sjukfrånvaro men för de små är detta inte möjligt. Risken att anställa är för stor.

Administrativt krångel och byråkrati är en annan klart hämmande faktor för nyanställningar. En entreprenör är av sin natur mer inriktad på att driva sitt företag och utveckla verksamheten än att fylla i papper som han många gånger inte förstår till vilken nytta de är.

Småföretagarnas Riksförbund är mycket missnöjda med vad Alliansregeringen under förra mandatperioden lyckades åstadkomma till fromma för företagandet i Sverige och ännu mer missnöjda med vad man nu som minoritetsregering säger sig vilja göra. Denna gång är det en höna som blivit en fjäder.

För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu

Telefon; 042 – 34 28 50

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen