Arbetsgivaravgifterna problem

De rödgröna

 

Vänstersidan vill ta bort ungdomsrabatten på arbetsgivaravgifterna. Det innebär att i ett slag blir alla ungdomar 15 % dyrare att ha anställda från och med 2011. Detta kommer med stor sannolikhet innebära uppsägningar av ungdomar. Uppsägningarna kommer tämligen omgående efter valet, OM de rödgröna vinner. I flera fall har säkerligen förberetts för denna valutgång så att man vet hur man ska agera. Några kommer säkerligen att klara att kompensera sig för hela fördyringen genom att säga upp ungdomar medan andra inte klarar det, utan får en kostnadsökning motsvarande halva höjningen eller mer.

 

Klart är också att slopandet av ungdomsrabatten påverkar investeringsviljan, d v s det blir en broms vad gäller nya etableringar. I synnerhet gäller detta tilltänkta nyöppningar på mindre orter.

 

De rödgrönas problem att hantera RUT är så välkända att de inte kommenteras särskilt här.

 

 

Alliansen

 

Alliansen har väl inga problem med arbetsgivaravgifterna. Jodå, de har flera stycken. Det riktigt allvarliga problemet gäller den rabatt på arbetsgivaravgifterna på nyanställningarna som de rödgröna ser som stimulans för nyanställningar. Här kan bekräftas att de kontakter jag haft vitsordar att man ser ett första anställningsår utan arbetsgivaravgift som en i grunden mycket sund ändring i regelverket. Ingångslönerna är så höga idag, att introduktionsarbetet och inskolningen blir orimligt dyr. En stor fördel med en slopad avgift vid nyanställning är att de rödgröna inte tänker sig någon ålderskoppling. Logiskt eftersom äldre nyanställda ofta varit ifrån arbetsmarknaden en tid och därför kräver särskild omsorg vid introduktionen på arbetsmarknaden. Det bör också påpekas att en mindre rabatt av detta slag prövades 1994 med utmärkt resultat.

 

Det Borg uppenbarligen helt missat är att de rödgrönas förslag ger en direkt vinst för statsverket. Varje nyanställning innebär idag att samhällets kostnader för den tidigare arbetslöse försvinner. Reformen är inte bara självfinansierande, den ger ett överskott för staten. Jamen, de som företagen ändå tänkt anställa, där missar ju samhället arbetsgivaravgiften första året. Visst men kolla upp det ökande tillflödet av andra skatter i form av källskatt och mervärdeskatt på den nyanställdes ökande konsumtion.

 

För oss företagare som såg Alliansens ungdomsrabatt som ett första steg på en nödvändig allmän sänkning av arbetsgivaravgifterna är det naturligtvis ett problem att Alliansens Valmanifest inte andas ett ord om någon fortsättning.

 

För landets företag vore en kombination av de båda blockens arbetsgivaravgiftsåtgärder en vettig lösning men det är väl som att ropa efter ett glas vatten i öknen. Inget vatten finns och ingen lyssnar heller.

 

 

 

 

För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Telefon; 042 – 34 28 50

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen