Återigen – Hängslen och livrem.

Småföretagarnas Riksförbund skrev förra hösten efter presentationen av budgetpropositionen 2010 att det fanns stora likheter mellan Gunnar Sträng och Anders Borg vad gäller deras försiktighet med statens finanser. Då rådde optimism och alla talade om stabila finanser och full sysselsättning medan Borg fortsatte med en överdrivet försiktig finanspolitik för att ha pengar i ladorna vid nästa kris.

Ett år senare är vi där igen. Bankernas kris har övergått i staternas kris och Borg har dragit till bromsen ordentligt för att inte tömma ladorna.

Nu tycks i stort sett alla vara överens om att bistra tider väntar men frågan kvarstår om man skall gasa eller bromsa sig ur krisen. Att reformutrymmet är begränsat är man också överens om men meningarna är totalt delade om hur det skall användas. Borg väljer att lägga stora delar på halvering av restaurangmomsen i förhoppning att det skall skapa nya jobb framför allt för ungdomar. Här är meningarna totalt delade. Självfallet ser SFR, på ett sätt, positivt på detta eftersom det ger ett välkommet bidrag till en del av småföretagarna som lever med dålig lönsamhet och under hård press. Dessutom mindre krångel än med skilda momssatser. Alternativ finns det dock gott om, som kanske skulle göra bättre nytta totalt. Både vad gäller skapande av nya jobb totalt, som bekämpandet av arbetslösheten för ungdomar. Vi får se hur utfallet blir. Som Borg hoppas eller som det blev i Finland.

Ylva Johansson (S) hade synpunkter på detta i en morgondebatt i TV i går. Hon påpekade att de drygt 5 miljarder som sänkningen av restaurangmomsen kommer att kosta i stället kan finansiera 100 000 utbildningsplatser för ungdomar och att det skulle vara mycket mer verksamt för att få ungdomar i jobb och, som hon uttryckte det, underlätta generationsväxlingen på arbetsmarknaden.

SFR kan inte låta bli att påminna om att S var drivande vid tillkomsten av LAS och inte kan tänka sig att ta bort denna lag (liksom ”det nya arbetarpartiet”). Finns det något i Sverige som håller cirkulationen på arbetsmarknaden extremt låg och motverkar generationsväxlingen så är det turordningsreglerna i LAS. Äldre löntagare är livrädda för att byta jobb därför att man vet vad man har och känner sig säkra när sist in först ut gäller vid kriser i företagen. Ungdomar får det svårt att etablera sig eftersom cirkulationen är låg och tillgängliga jobb är få. Ta bort turordningsreglerna och det blir en annan rotation på arbetsmarknaden och fler jobb blir lediga liksom till exempel i Danmark.

Åter till Borgs försiktiga budget. Att sänka restaurangmomsen har han stöd för tack vare Miljöpartiet. Ingen risk för problem i riksdagen där ett stort bakslag skulle bli förödande. Insatser för förbättrad infrastruktur kan också förankras inom oppositionen även om många vill ha mer. Övriga mindre reformer är så pass små att regeringen kan ta ett bakslag här och var. Mera väsen är och blir det nog om saker som inte kom med. Sänkt skatt för pensionärer till exempel. Denna grupp är emellertid väl vand vid att få stryka på foten när det krisar och har inga maktmedel till förfogande. Någon enstaka pensionär i riksdagen och inga strejkmöjligheter.

Budgeten är klart och tydligt anpassad till det parlamentariska läget och utmanar inte på något sätt regeringens möjlighet att i minoritet hålla näsan ovanför vattnet i de ”flodvågor” av elände som Borg förespår.

SFR nödgas än en gång konstatera att småföretagarna fick ingenting eller väldigt lite. Någon liten förändring av 3:12 reglerna som naturligtvis helt skulle skrotas. Expertskatten sänks något, vilket inte i någon större utsträckning gynnar småföretagarna utan främst de större företagen, som därmed lättare kan locka experter och forskare till landet.

Så mycket annorlunda det skulle kunnat bli om det istället hade satsats på en minskning eller totalt borttagande av sjuklöneansvaret, ett första steg i sänkning av arbetsgivaravgifterna eller andra reformer som skulle ge småföretagarna starka incitament för att växa och anställa. Dessutom ett borttagande av turordningsreglerna.

I dag är det för riskabelt och i stället växer bemanningsföretagen kraftigt. Viljan att satsa och växa finns hos företagen men man vågar inte. För dyrt, för krångligt och för stora risker. Genom att hyra in folk från bemanningsföretagen låser man sig inte och kan hela tiden anpassa kostymen till aktuellt läge i orderböckerna.

————————————————————————————————————————–

Småföretagarnas Riksförbund är en oberoende, rikstäckande organisation med uppgift att främja privat företagsamhet med särskild inriktning på små företag. Förbundet är partipolitiskt, etniskt, religiöst och kulturellt obundet. Det skall driva opinionsbildning för liberal marknadsekonomi, enskilt ägande och rättssäkerhet samt främja utvecklingen av nyföretagande och internationell integration.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen