Att driva företag i Sverige – för dyrt, krångligt och riskabelt

Att starta ett företag i Sverige är relativt enkelt och inte heller särskilt dyrt. Det finns många andra länder där det är betydligt värre förhållanden. Att sedan driva företaget är emellertid betydligt dyrare, krångligare och mera riskabelt. Småföretagarnas Riksförbund pekar ut tre omständigheter som gör det svårt att få företag att utvecklas, växa och anställa mer folk.

Varje företagare vill självfallet ha hygglig ekonomisk avkastning på sina investeringar och kunna driva sin verksamhet utan alltför mycket krångel och administrativt arbete. Är risken stor för ekonomiska bakslag vid expansion drar han eller hon sig i det längsta för att ändra ett vinnande koncept som liten företagare.

Om man frågar politiker i Sverige, oavsett på vilken nivå, så håller de med om att vi i Sverige skall ha ett bra företagsklimat. Likaså att det är de många småföretagarna som är den verkliga motorn i Svensk ekonomi och att det är där tillväxten och förutsättningarna för en ökad sysselsättning finns.

Det är därför förvånande att det görs så lite för att underlätta för småföretagare att växa och utvecklas. Med de höga arbetsgivar- och egenavgifter vi har i Sverige är det för dyrt att driva företag och svårt att få ekonomi i tillväxt och nyanställningar. Med över 30 % i skatt och avgifter på lönekostnaderna blir kostnaden för en liten företagare svåröverkomlig vid anställning av fler medarbetare. Det tar tid att skola in personal i företaget och det är sällan lönsamt på kort tid. Att stegvis halvera arbetsgivaravgiften (och egenavgiften) för de minsta företagen vilket är lika med de flesta skulle ge dessa en stimulans att anställa fler människor och därmed utöka sin verksamhet. Det finns i dag flera partier i Riksdagen som förstått och förordar detta. Dock icke de båda så kallade arbetarpartierna.

Det är för krångligt att driva företag i Sverige. Alliansregeringen har i sex år utlovat kraftiga regelförenklingar för företagare i Sverige. Målet sattes till 25 % efter valet 2006 och var ett verkligt skarpt löfte. Framför allt Småföretagarna sa ”äntligen” och såg fram emot en enklare tillvaro. Vid avstämning 2010 visade det sig att resultatet var 7 % och inte som utlovats 25 %. Riksrevisionen gav regeringen svidande kritik och nu har det utlovats en kraftsatsning inom området. Visa av erfarenheten har Regeringen emellertid nu satt tidsramen till år 2020 och inga procentsatser har angivits. De nöjer sig med att säga att det skall bli bättre än det var 2006. Det är verkligen låga ambitioner och torde inte göra småföretagarna särskilt nöjda eller benägna att lägga sina nästan 1 miljon röster (+ anhöriga) på en sådan politik.

Sjuklöneansvaret, som ligger hos företagen för de första två veckorna av en sjukskrivningsperiod, gör det för många småföretagare för riskabelt att anställa fler medarbetare. Om en av några få anställda blir sjuk eller skadar sig (oavsett när, var och hur), framför allt om det händer upprepat, kan kostnaden för sjuklön, samtidigt som arbetskraften måste ersättas, leda till ekonomiska problem. Detta förhållande kan göra att en liten företagare avstår från att expandera och ta på sig fler eller större åtaganden. Bättre att simma lugnt och behålla tryggheten. Visserligen finns i lagen ett ”högkostnadsskydd” men det har man undvikit att basunera ut tillräckligt och är dessutom så krångligt att ytterst få företagare har använt sig av det under de två år det funnits. Antingen vet företagarna inte om det eller så vet man inte hur man gör. Småföretagarna föreslår att sjuklöneansvaret omedelbart tas bort för alla företag med upp till 10 anställda. Denna begränsning vad avser antalet anställda gör att statens kostnader för en sådan åtgärd skulle bli förhållandevis små i jämförelse med de 16 miljarder som Alliansens höstbudget avsätter till sänkning av bolagsskatterna. En sådan sänkning av bolagsskatten ger ytterst litet till landets småföretagare och stimulerar inte i någon större grad till tillväxt och nyanställningar. Fel och dyr prioritering.

Gör som småföretagarna önskar. Sänk arbetsgivaravgifterna och gör det billigare att anställa. Minska regelkrånglet rejält och snabbt och gör det enklare för företagen att verka och anställa. Ta bort sjuklöneansvaret och gör det mindre riskabelt att utöka sin verksamhet och anställa fler medarbetare.
 
 
 
 
För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Vxl; 042 – 34 28 50
På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen