Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Avgift för datorer och surfplattor

Våra medlemmar anser att det är en integritetskränkning att de ska betala TV- avgift för datorer som de inte använder att titta på TV med.

 

I tidigare debattinlägg konstaterade vi i korthet följande. Det är helt uppåt väggarna att våra medlemmar ska behöva betala avgift för datorer som de inte använder för att titta på TV med. De har väl annat att göra! Om de vill slippa avgiften får de dessutom krångla med plombering och intyg.

En av förbundets kärnfrågor är regelförenklingar. Att införa TV-avgifter och ett omfattande kontrollsystem för datorer, kan väl knappast sägas vara någon förenkling utan en åtgärd som bara skapar ytterligare administration hos våra domstolar och myndigheter. Ibland kan man fundera över hur våra politiker egentligen tänker. Har de lämnat verkligheten bakom sig helt och hållet. Förbundet anser att man istället borde kunna lösa Radiotjänst finansiering över skattesedeln.

Sedan vi skrev den artikeln har vi tagit del av professor Gunnar Karlssons (KTH) presentation på Youtube om bakgrunden till de nya rutinerna. Han menar att det finns undantag i lagen om TV-mottagare som inte finns i bostad. Det undantaget bör även gälla för förbundets medlemmar. I lagen 2009:1235 återfinner man i § 5 följande text. Skyldighet att betala radio- och TV-avgift finns inte vid innehav av TV-mottagare som finns i anläggningar eller lokaler som är avsedda för annat än bostadsändamål eller i fortskaffningsmedel, om mottagaren på grund av en särskilt vidtagen åtgärd inte kan användas för att ta emot TV-program. Gunnar Karlsson är därför av den uppfattningen att man för närvarande inte från lag och förarbeten kan hävda att innehav av en internetansluten dator gör någon skyldig att betala radio- och TV-avgift. Radiotjänst tolkning och en förvaltningsdomstols dom, kommer därför säkerligen att överprövas flera gånger.

Förbundet delar professor Karlssons uppfattning och uppmanar alla politiker att på nytt tänka till om detta. Nog borde det finnas anledning att ändra på dessa rutiner innan det blir för sent. Från Prop. 2008/2009:195 som handlar om finansieringen av radio- och TV-verksamheten har vi inhämtat följande: ”Det är också viktigt att finansieringssättet har en hög acceptans hos allmänheten, dels genom att man anser sig få valuta för pengarna, dels genom att betalningsbördan bärs solidarsikt av dem som har nytta av verksamheten”.

För den som vill ta del av Karlssons presentation och Youtube inlägg hänvisar vi till följande länk:
http://www.youtube.com/watch?v=whW7hCyarjU

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen