Blocköverskridande kan skapa arbetstillfällen!

Nu har regeringen ett gyllene tillfälle att skapa samarbete över blockgränserna samt visa handlingskraft och omtanke om Sveriges småföretagare.

I alla undersökningar som görs bland småföretagare om deras möjlighet att växa och anställa fler, så kommer frågan om sjuklöneansvaret högst eller mycket högt upp. Miljöpartiet har klartänkt föreslagit att bägge sjuklöneveckorna ska avskaffas för små företag. Socialdemokraterna verkar ännu inte tagit någon prestigeinställning i frågan. Några av allianspartierna har förstått hur viktig frågan om sjuklöneansvaret är för att småföretagen skall få möjlighet till och våga växa.

Riksdagens utredningstjänst (RUT) presenterade 2013-02-12 en beräkning av sjuklönekostnaderna för 2014. RUT beräknar att företag med färre än 10 anställda endast står för 12 % av sjuklöne¬kostnaderna, vilket skulle motsvara 1,3 miljarder (exklusive arbetsgivaravgifter). Ekonomistyrnings¬verket (ESV) uppger nu att saldot i statens budget visar ett överskott på 31,8 miljarder för perioden januari-augusti 2014. ESV uppger att vissa kostnadsökningar kan påtalas under 2014, vilket bl.a. innefattar ökade avgifter till EU.
Tänk om man visade en bråkdel av omtanke om svenska småföretagares vilja och möjlighet till tillväxt i jämförelse med engagemang och kostnader för EU.
I detta sammanhang och i statens budget totalt kan 1,3 miljarder nästan betecknas som felräkningspengar. För landets många hundra tusen småföretagare utgör sjuklöneansvaret emellertid, i mycket stor utsträckning, skillnaden mellan att våga anställa en eller flera medarbetare ytterligare eller att sitta stilla i båten. Här finns ett verksamt medel för att snabbt sänka arbetslösheten. Precis som vår nye statsminister vill göra.

Den nya regeringen kan alltså tillsammans med flera andra riksdagspartier agera pragmatiskt och se till Sveriges framtid i stället för sin prestige. Ta chansen nu och avskaffa sjuklöneansvaret för i vart fall företag med färre än 10 anställda.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen