Borgs paranoia hotar företagandet

Under Anders Borgs tid som ”överfiskal” har Skatteverkets kostnader ökat med nästan 1 miljard. Hittills. Trots att allt mer av deklarerandet har automatiserats och vi företagare sköter skatteinbetalningarna av moms, allmän löneskatt, inkomstskatt, punkskatter m.m.

Som företagare räknas man som skyldig i skattefrågor tills man bevisat sin oskuld. Detta är tvärt emot vad som gäller för resten av det svenska rättsmedvetandet. Begår man ett mord så har man rätt till försvarare, som betalas av samhället, och räknas som oskyldig tills domstolen bevisat min skuld.

–       Beviskraven i skatteprocesser måste höjas till jämförbara nivåer med de beviskrav som ställs i straffrättsliga mål, säger riksdagsledamot Karin Nilsson C.

Skatteregler för företagare är dessutom oförutsägbara och bygger på tjänstemannans tolkning, vilket innebär att det gäller att ha tur vid granskning av Skattemyndigheten. Har handläggaren en bra dag? Är han vänligt inställd till företagande? Hur många utbildningar har han gått? o.s.v.

–       Du får väl skicka in dina förslag, så får vi se hur vi beslutar. Det är tyvärr inte något ovanligt svar för företagare som ringer Skatteverket för att få råd i hur man ska göra.

Det måste gå att förutse hur man blir behandlad av myndigheten, men även att det ska vara jämförbart i riket. Det kanske t.o.m. behövs anpassningar till mängden skattebyråkrater till genomsnittlig EU-nivå. Då skulle nog Skatteverket behöva betydligt lägre anslag.

Otydligheten och den upplevda rättsosäkerheten motverkar aktivt möjligheten för att vi ska få fler företagare i Sverige. Attityden till företagande och företagare måste bli mer rättvis. Det får inte bara vara vackra fraser i valrörelser, utan vi måste få se lite verkstad från ”överfiskalen” och hans tjänstemän.
 
 
 
 
För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Vxl; 042 – 34 28 50
På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top