Borttagna revisorsplikten

Är det en för- eller nackdel? Eller tom farligt att ta bort revisorsplikten? På förekommen anledning, och inte minst på grund av flera frågor från medlemmarna, vill Småföretagarnas Riksförbund lämna följande synpunkter på konsekvenserna av den borttagna revisorsplikten.

I lagstiftningen om borttagande av revisorsplikten gäller följande.

Från den 1 november 2010 kan ett bolag slippa revisor om omsättningen är under tre miljoner kronor, och om man har högst tre anställda, samt om bolagets totala tillgångar ligger under 1,5 miljoner kronor.

Motiven till denna lagändring är att regeringen genom olika reformer vill avskaffa onödigt krångel och minska kostnaderna för företagen. Inom Alliansen har man dock inte varit överens om denna ändring eftersom finansministern fruktat att den slopade revisorsplikten skulle innebära ökat skattefusk. Som vanligt vid föreslagna reformer som riktas mot småföretagare lyser det gamla vänstermisstroendet mot småföretagare genom även hos M!

 

Eftersom reglerna trätt i kraft den 1 november 2010, innebär det att bolag som börjat ett nytt räkenskapsår före detta datum 2010, inte kan säga upp sin revisor förrän vid räkenskapsårets slut 2011. De företag som har ett räkenskapsår som börjar den 1 januari 2011, kan utnyttja de nya reglerna redan från början av året.

Den nu aktuella lagändringen får sannolikt följande konsekvenser.

De bolag som medverkar vid offentliga upphandlingar eller är beroende av många stora intressenter eller leverantörer gör nog bäst i att behålla sina revisorer. Detsamma gäller för bolag med flera ägare som inte har full insyn i bolaget.

 

Å andra sidan är det fullt klart att man som företagare klarar sig bra utan revisor om man är enmansföretagare utan komplicerad verksamhet och klarar av det mesta av bokföringen själv.

 

Förbundets uppfattning är den att småföretagaren nu inte bara får tänka på att man kan sänka sina kostnader genom att slopa revisorn, utan att man måste göra en total avvägning av fördelar och nackdelar med detta. Man kanske måste anlita någon annan expert om man avskaffar revisorn. Auktoriserade redovisnings-konsulter kan då vara ett kostnadseffektivt alternativ. Om man emellertid är ett växande företag, som är beroende av utomstående leverantörer och kreditgivare, kanske någon av dessa ställer krav på att man behåller sin revisor.

 

Även om Skatteverket för närvarande inte säger sig ha för avsikt att göra en hårdare granskning av de företag som väljer bort sin revisor, kan nog detta bli fallet på längre sikt. Om man upptäcker att de mindre företagen börjar göra sig skyldiga till mer eller mindre medvetna fel genom att till exempel göra felaktiva nedskrivningar på inventarier och varulager eller belasta sina bolag med privata kostnader torde Skatteverket reagera.

 

Förbundet har dock mycket liten förståelse för vissa politikers attityd att småföretagaren rent generellt skulle vara benägen för skattefusk. Ett sådant resonemang kan i alla fall aldrig vara ett godtagbart skäl till att stoppa fortsatta reformer.

Framtiden får väl utvisa vilken betydelse slopandet av revisorsplikten kommer att få för småföretagens administration och kostnader. Förbundet välkomnar emellertid alla nya lagförslag som syftar till kostnadsbesparingar och regelförenklingar för småföretagen.

 

 

För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Telefon; 042 – 34 28 50

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen