Boston Consulting Group presenterade rapporten ”Nationell strategi för Sverige”

2013-10-03 genomförde Boston Consulting Group (BCG) en presentation av sin rapport ”Nationell strategi för Sverige – från tillväxt till välstånd”. Från Småföretagarna deltog Wiggo Lindgren och Erik Sjölander

Under den efterfölande debatten framkom några intressanta kommentarer:

 • Svanberg angav att fungerande lärlingssystem är den enskilt viktigaste frågan för Sverige och att vi inte ska ha någon övertro på att stordriftsfördelarna ska bestå
 • Rune Andersson efterfrågade fokus på motorn, entreprenören, och inte lika mycket bränslet (innovationer och akademiska grader)
 • Fölster tog upp frågan om finessen med att mäta resultat (i stället för försök) för att få ersättning
 • Göran Sandberg beskrev exempel från Israel där riskkapital fungerat i anslutning till universitetsmiljö
 • Politikerna var i valkampanj, och kanske var det därför de inte bidrog till något konkret
 • Felländer beskrev behovet av förenklad byggprocess, som om allt måste ske i Stockholm…

 

Från rapporten kan man fundera över några uppgifter:

 • ”ombudsmän” anses goda företrädare för framtidsriktning, och dessutom ska dessa inte vara helt unga…
 • Regelverk utgör svårigheter för företagande, men frågorna var inte destinerade till SME
 • Fördelar med Sverige är att vi är samarbetsinriktade med pålitliga offentliga institutioner och har ett rättvist och transparent rättsväsende (framgår inte vem som har den uppfattningen…)
 • Som nackdelar uppgavs utbildning, energipriser och trögrörlig bostadsmarknad. Man kanske skulle kunnat lägga till att vi har för få småföretagare?
 • Svenska multinationella företag har haft förmågan att anpassa sig till en föränderlig värld. En konsekvent utveckling och förändring har medfört att Alfa-Laval, Atlas Copco, SCA och andra företag inte är samma företag med samma produkter idag som för 30 år sedan. (Småföretagare anpassar sig också, men varför inte offentlig förvaltning och utbildningsväsende?)
 • Schweiz är exempel på ett land som genomgått kontinuerlig utveckling och förändring => modernt och attraktivt!
 • Syslöjd är ett obligatoriskt ämne i grundskolan, men inte företagsekonomi…
 • 30-40 % av svenskar med universitetsexamen hade inget kvalificerat arbete 1 år efter examen. Samtidigt ropar många företagare efter kompetent arbetskraft…
 • Utlandsfödda har 70 % högre ungdomsarbetslöshet och 4 gånger högre långtidsarbetslöshet än svenskfödda
 • 60 % av utexaminerade jurister är kvinnor
 • 1/3 av Sveriges entreprenörer är kvinnor
 • Man har ett ålderdomligt beräkningssätt för innovationer: SME bokför inte utvecklingsprojekt som FoU! Trots detta konstaterar man att offentliga satsningar på FoU bland SME har misslyckats
 • Sverige har en av EU:s lägsta nivåer på entreprenörskap
 • Svenska multinationella företag bidrar negativt till utvecklingen på den inhemska arbetsmarknaden. 1987-2010 har mängden anställda i Sverige minskat med 1,8 % = 260 000 samtidigt som de i ”utlandet” ökat med 3,7 % = 643 000 anställda
 • I Sverige finns det får företag 10-500 anställda (4 % av samtliga företag, men t.ex. Tyskland har det dubbla). Denna grupp är ofta familjeägda, innovativa och högt specialiserade. Hinder i Sverige uppges till regelkrångel och finansieringsproblem
 • I internationella jämförelser är svensk skatt på kapital låg, men hög på arbete! (aktieoptioner beskattas som lön med 57 % i Sverige och som kapital med 20 % i USA)
 • Passiva investerare som bara bidrar med kapital beskattas lägre än aktiva ägare i Sverige! (Snacket om intelligent kapital är genomskådat!)
 • Det verkar inte finnas något samband mellan höga kostnader och hög kvalitet inom svensk sjukvår och utbildning (kanske t.o.m. tvärt om)
 • Att låta ersättningar till t.ex. sjukvård kopplas till resultat i stället för antal ingrepp ger positiva resultat (att belöna lyckade operationer i stället för utförda operationer oberoende av resultat)
 • Sjukvårdskostnaderna utgör 9,4 & av Sveriges BNP och ökar 20 % snabbare än BNP p.g.a. åldrande befolkning, snabb teknisk utveckling och större krav från patienter (Borde inte åtminstone de två senare skälen utgöra grund för effektivisering?)
 • På OECD-nivå finns ingen korrelation mellan utgifter för utbildning och dess kvalitet. Sverige har ökat kostnaderna per grundskoleelev med 20 % mellan år 2000 och 2009, samtidigt som skolresultaten försämrats i internationella jämförelser
 • Ökad transparens kring lärares prestationer visar sig förbättra lärareffektivitet och studieresultat
 • En kanadensiskt kirurg som utför 1 000 starroperationer/år har 8 gånger bättre resultat än en som gör ¼ så många operationer (250 st/år)
 • Globalisering medför minskade inkomstskillnader mellan nationer, men ökade inom nationer
 • Långtidsarbetslösheten utgör c. 30 % och ökar långsamt
 • Sverige har jämförelsevis höga minimilöner
 • Rekommendationer från BCG är att satsa på ”entreprenörskap och företagstillväxt”, ”avlägsna regelverk och strukturella hinder som försvårar förändring” m.m.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top