Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Boston Consulting Group presenterade rapporten ”Nationell strategi för Sverige”

Boston Consulting Group presenterade rapporten ”Nationell strategi för Sverige”

2013-10-03 genomförde Boston Consulting Group (BCG) en presentation av sin rapport ”Nationell strategi för Sverige – från tillväxt till välstånd”. Från Småföretagarna deltog Wiggo Lindgren och Erik Sjölander

Under den efterfölande debatten framkom några intressanta kommentarer:

 • Svanberg angav att fungerande lärlingssystem är den enskilt viktigaste frågan för Sverige och att vi inte ska ha någon övertro på att stordriftsfördelarna ska bestå
 • Rune Andersson efterfrågade fokus på motorn, entreprenören, och inte lika mycket bränslet (innovationer och akademiska grader)
 • Fölster tog upp frågan om finessen med att mäta resultat (i stället för försök) för att få ersättning
 • Göran Sandberg beskrev exempel från Israel där riskkapital fungerat i anslutning till universitetsmiljö
 • Politikerna var i valkampanj, och kanske var det därför de inte bidrog till något konkret
 • Felländer beskrev behovet av förenklad byggprocess, som om allt måste ske i Stockholm…

 

Från rapporten kan man fundera över några uppgifter:

 • ”ombudsmän” anses goda företrädare för framtidsriktning, och dessutom ska dessa inte vara helt unga…
 • Regelverk utgör svårigheter för företagande, men frågorna var inte destinerade till SME
 • Fördelar med Sverige är att vi är samarbetsinriktade med pålitliga offentliga institutioner och har ett rättvist och transparent rättsväsende (framgår inte vem som har den uppfattningen…)
 • Som nackdelar uppgavs utbildning, energipriser och trögrörlig bostadsmarknad. Man kanske skulle kunnat lägga till att vi har för få småföretagare?
 • Svenska multinationella företag har haft förmågan att anpassa sig till en föränderlig värld. En konsekvent utveckling och förändring har medfört att Alfa-Laval, Atlas Copco, SCA och andra företag inte är samma företag med samma produkter idag som för 30 år sedan. (Småföretagare anpassar sig också, men varför inte offentlig förvaltning och utbildningsväsende?)
 • Schweiz är exempel på ett land som genomgått kontinuerlig utveckling och förändring => modernt och attraktivt!
 • Syslöjd är ett obligatoriskt ämne i grundskolan, men inte företagsekonomi…
 • 30-40 % av svenskar med universitetsexamen hade inget kvalificerat arbete 1 år efter examen. Samtidigt ropar många företagare efter kompetent arbetskraft…
 • Utlandsfödda har 70 % högre ungdomsarbetslöshet och 4 gånger högre långtidsarbetslöshet än svenskfödda
 • 60 % av utexaminerade jurister är kvinnor
 • 1/3 av Sveriges entreprenörer är kvinnor
 • Man har ett ålderdomligt beräkningssätt för innovationer: SME bokför inte utvecklingsprojekt som FoU! Trots detta konstaterar man att offentliga satsningar på FoU bland SME har misslyckats
 • Sverige har en av EU:s lägsta nivåer på entreprenörskap
 • Svenska multinationella företag bidrar negativt till utvecklingen på den inhemska arbetsmarknaden. 1987-2010 har mängden anställda i Sverige minskat med 1,8 % = 260 000 samtidigt som de i ”utlandet” ökat med 3,7 % = 643 000 anställda
 • I Sverige finns det får företag 10-500 anställda (4 % av samtliga företag, men t.ex. Tyskland har det dubbla). Denna grupp är ofta familjeägda, innovativa och högt specialiserade. Hinder i Sverige uppges till regelkrångel och finansieringsproblem
 • I internationella jämförelser är svensk skatt på kapital låg, men hög på arbete! (aktieoptioner beskattas som lön med 57 % i Sverige och som kapital med 20 % i USA)
 • Passiva investerare som bara bidrar med kapital beskattas lägre än aktiva ägare i Sverige! (Snacket om intelligent kapital är genomskådat!)
 • Det verkar inte finnas något samband mellan höga kostnader och hög kvalitet inom svensk sjukvår och utbildning (kanske t.o.m. tvärt om)
 • Att låta ersättningar till t.ex. sjukvård kopplas till resultat i stället för antal ingrepp ger positiva resultat (att belöna lyckade operationer i stället för utförda operationer oberoende av resultat)
 • Sjukvårdskostnaderna utgör 9,4 & av Sveriges BNP och ökar 20 % snabbare än BNP p.g.a. åldrande befolkning, snabb teknisk utveckling och större krav från patienter (Borde inte åtminstone de två senare skälen utgöra grund för effektivisering?)
 • På OECD-nivå finns ingen korrelation mellan utgifter för utbildning och dess kvalitet. Sverige har ökat kostnaderna per grundskoleelev med 20 % mellan år 2000 och 2009, samtidigt som skolresultaten försämrats i internationella jämförelser
 • Ökad transparens kring lärares prestationer visar sig förbättra lärareffektivitet och studieresultat
 • En kanadensiskt kirurg som utför 1 000 starroperationer/år har 8 gånger bättre resultat än en som gör ¼ så många operationer (250 st/år)
 • Globalisering medför minskade inkomstskillnader mellan nationer, men ökade inom nationer
 • Långtidsarbetslösheten utgör c. 30 % och ökar långsamt
 • Sverige har jämförelsevis höga minimilöner
 • Rekommendationer från BCG är att satsa på ”entreprenörskap och företagstillväxt”, ”avlägsna regelverk och strukturella hinder som försvårar förändring” m.m.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen