Bredsida från Annie Lööf mot ensidig arbetsmarknadspolitik

Den moderatstyrda (obs. skillnad mot moderatledda) regeringen fick kritik inifrån av näringsminister Annie Lööf i en debattartikel i Expressen förra veckan. Hon menar att den s.k. arbetslinjen måste kompletteras med en företagarlinje vilket Småföretagarna har hävdat mycket länge och gärna skriver under på.

Självfallet måste hon disciplinerat ge lite ros åt vad regeringen har åstadkommit sedan maktskiftet 2006 och nämner lägre inkomstskatter i form av jobbskatteavdrag som en orsak till ökad sysselsättning trots den ekonomiska krisen. Vi småföretagare tror inte detta spelat så stor roll för sysselsättningen som för Moderaternas väljarsiffror. Jobbskatteavdragen har ju mer eller mindre kopplats till Anders Borg och hans ekonomiska trollerikonster.

Hon nämner också regelförenklingar för företag som en annan orsak och där tycker småföretagarna att hon biter sig i tummen. Hennes företrädare (Maud Olofsson) lovade 2006 regelförenklingar med 25 % men av den vanten blev det inte ens en tumme. Det finns småföretagare som säger att det t.o.m. blivit sämre.

Så anger hon en annan orsak nämligen reformerade socialförsäkringar och det ligger nog en del i det även om reformerna togs så snabbt att det blev mycket fel. Här har regeringen också i flera steg fått backa och göra om. Fort men fel brukar man säga och här stämmer det bra.

Annie Lööf tar fram stora släggan när hon kommer in på Sveriges ”rigida arbetsrätt” och hänvisar till nordiska Rådet som anger att rörligheten på Sveriges arbetsmarknad bara är hälften mot i Danmark. Hon pekar på ”inlåsningseffekter för äldre och erfarna – och trösklar för oerfarna och yngre”. Småföretagarna har framhållit dessa saker länge och håller med. Turordningsreglerna har överlevt sig själva och har t.o.m. ifrågasatts från vissa fackliga håll.

Företagen (läs småföretagen) måste enligt näringsministern stimuleras mer för att öka efterfrågan på arbetskraft. Det måste bli ”mer lönsamt att anställa och driva företag genom att sänka arbetsgivaravgifter och skatter på företagande”.

Småföretagarna har sin agenda klar. Det största hindret för att nyanställa är de höga arbetsgivaravgifterna (till stora delar löneskatt) som ligger nästan på dubbla nivån mot snittet i Europa. Det är på tok för dyrt att anställa. Vi småföretagarna vet att det skulle bli fart på tillväxten om fler fick råd att expandera och utveckla sina företag. Vi vill att arbetsgivaravgifterna på sikt skall halveras. Man kan börja med lönesummor upp till 1 miljon.

Den enklaste, snabbaste och billigaste åtgärden för att stimulera småföretagarnas villighet att anställa fler medarbetare är att ta bort sjuklöneansvaret. I undersökning efter undersökning säger våra medlemmar att detta är det största direkta hindret för nyanställning. Kostnaden är felräkningspengar i statsbudgeten (enl. MP drygt 2 miljarder).

Turordningsreglerna i LAS ligger högt på dagordningen för skrotning och borde återföras till där de hör hemma. Låt avtalsparterna göra upp om dessa frågor så blir det kanske modernare regler även Sverige.

Minskad regelbörda för företagande har det pratats vitt och brett om men mycket lite har hänt. Inför den välkända ”Regelgiljotinen” och låt regler som inte behövs automatiskt försvinna. Byråkrati och uppgiftslämning tar stora delar av småföretagarnas tid eftersom de inte, av ovan angivna orsaker, har råd att anställa folk för sådana uppgifter som de större företagen kan göra.

Låt Sveriges småföretagare få möjlighet och lust att rivstarta svensk ekonomi och sänka arbetslösheten.

För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Vxl; 042 – 34 28 50

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top