Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Centerpartiets förslag

Småföretagarnas Riksförbund har noterat att ”tungviktarna” inom de Svenska företagsorganisationerna härförleden träffade representanter från Centerpartiet för att diskutera vad Alliansen bör göra för att förbättra Svensk näringslivspolitik om de skulle få behålla regeringsmakten. Vi vet nu hur det gick i valet och resultatet med en borgerlig minoritetsregering gör det självfallet inte lättare att få igenom frågor som är väsentliga för småföretagare. Framför allt som Centern har varit ganska ensamma inom Alliansen om att föra fram sådana frågor i valrörelsen. Dessutom tycks de tappa 7 av sina mandat i riksdagen och blir därmed svagare och än mer beroende av andra partiers välvilja.

De tre ”tungviktarna” från Svenskt Näringsliv, Företagarna och FöretagarFörbundet enades tydligen ganska snabbt om en önskelista till Alliansen. I topp låg kravet på en bred skattereform utan att det framgår vad den skall innehålla. Förändrade turordningsregler (inte skrotning av LAS) kom som nummer två och därefter en socialförsäkringsreform. Regelförenklingar för företagarna kom en bit ned och så krav på ett riskkapitalavdrag. Inga raka, distinkta, specificerade krav i linje med vad som verkligen behövs framföras för småföretagarnas bästa och som SFR hela tiden driver.

Det är kanske inte så förvånande att rapporteringen från mötet går i dessa tongångar när den kommer från Svenskt Näringslivs håll, men man kunde kanske tro att någon av de andra skulle vara lite mer småföretagarnära och peka på reformer och lättnader som direkt skulle kunna påverka småföretagarnas villkor. Det är ju, som SFR nyligen framhållit, småföretagarna som kan och vill anställa folk och som faktiskt har gjort det under senare år. De stora börsföretagen flyttar alltmer verksamhet utomland och ökar inte antalet anställda i Sverige.
Ungefär 99 % av Sveriges företag har färre än 50 anställda och räknas till gruppen små och medelstora företag. Denna grupp sysselsätter ungefär 40 % av alla privatanställda i Sverige. Under de senaste 10 åren har denna grupp ökat antalet anställda med 203 365 personer medan de 25 största börsbolagen minskat sin arbetsstyrka i Sverige med 64 000 personer. Under samma period har det offentliga endast ökat antalet anställda med 13 834 personer (landstingen +14 717, kommunerna +10 532 och staten -11 415).

Om nu Centerpartiet vill framhärda i sin föresats att vara det ”företagarvänliga” partiet, trots sin tillbakagång vad gäller ledamöter i Riksdagen, förordar Småföretagarnas Riksförbund att de pratar med den organisation som verkligen representerar småföretagarna i Sverige.
SFR har vuxit från 0 till ca 15 000 medlemmar på 8 månader och fortsätter att växa snabbt. SFR har en verklig småföretagarprofil och har under våren och sommaren tydligt framfört vilka de viktiga frågorna är för dessa företag.

Det är inget att hymla med. Viktigast är en rejäl sänkning av arbetsgivaravgifterna. När det dessutom framgår i en undersökning, som SFR tidigare kommenterat, att staten via arbetsgivaravgifterna drar in ca 22 miljarder för mycket per år till socialförsäkringen är det självklart att kravet inte bara är berättigat utan till och med mer än rättvist. Experterna bakom utredningen ifrågasatte t.o.m. om det var lagligt. Det finns ingen redovisning vart de pengarna går utan de försvinner i det stora svarta hålet som kallas transfereringssystemet och kan användas till vad som helst. Att denna överdebitering stoppas omedelbart borde Svenskt Näringsliv och de andra tagit upp som ett absolut krav.
Sjuklöneansvaret, som åligger företagarna, är en av de största anledningarna till att småföretagarna inte vågar anställa fler och nya medarbetare.
SFR har sagt det förut och säger det igen. De stora företagen kan kalkylera in sådana risker i sina kostnader medan en småföretagare riskerar sin verksamhet vid en felanställning.

Sist, men naturligtvis inte minst, så måste LAS bort när det gäller turordningsreglerna för småföretagarna. ”Tungviktarna” ovan menar att LAS bör förändras. SFR säger att den skall bort.

För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu Telefon; 042 – 34 28 50
På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen