Dags för Riksdagen tvinga bankerna ta ansvar för kontanterna

I riksbankslagen 5 kapitel 2 paragraf står att ”sedlar och mynt som ges ut av riksbanken är lagliga betalningsmedel”. Det betyder att i Sverige gäller svenska sedlar och mynt, alltså svenska kontanter, som betalningsmedel.

Men allt färre bankkontor accepterar kontanter och antalet bankomater minskar. Denna utveckling drivs av bankerna, svenskarna har inte efterfrågat den. Detta är orimligt – bankerna måste ta sitt ansvar för kontanterna.

Under de senaste åren har över 500 bankkontor avskaffat sin kontantservice. Idag hanterar inte ens hälften av landets bankkontor kontanter längre. Bara en av storbankerna (Handelsbanken) erbjuder kontantservice på alla sina kontor. Sverige har idag näst minst antal bankomater per invånare i EU samtidigt som vi har de längsta geografiska avstånden.

Att fler och fler betalar med kort och andra digitala lösningar är en sak, att försämra kontantservicen en helt annan. För det är inte kunderna som efterfrågat en sämre tillgång på kontanter. Tvärtom visar en undersökning som presenterades av Forex i somras att 4 av 5 svenskar menar att bankerna bör tillhandahålla kontanter. Det ’är istället bankernas egenintresse som styr: de tjänar stora summor på kortavgifter och som ägare av kortföretagen. Samhället i stort vill och fortsätter att använda kontanter, medan bankerna försvårar denna lagliga betalningsväg. Det är inte samhället som blivit kontantlöst – det är bankerna.

Det måste vara självklart att var och en ska kunna välja att betala med exempelvis kort, swish eller med kontanter – ingen ska behöva utestängas från samhället. De som främst drabbas av nuvarande utveckling och som inte vill eller kan använda kort eller internetbank är bland annat äldre, funktionsnedsatta, människor och småföretagare i glesbygd, flyktingar och föreningslivet. För dem och för alla andra måste det ställas krav på bankerna att man ska kunna ta ut sina egna pengar och betala räkningar på det sätt man själv önskar.

För någon vecka sedan sade finansmarknadsminister Per Bolund att regeringen överväger återgärder för att se till att bankerna erbjuder en rimlig kontantservice. I veckan håller riksdagens finansutskott en hearing kring bankerna kontanthantering. Det är bra – även om konsumentintressena är klart underrepresenterade på hearingen.
Men förhoppningarna att bankerna, som privata aktörer med vinstintresset främst, självmant ska ta sitt ansvar är inte alltför stora. Riksdagen måste vara beredd på att ställa tvingande krav på de bankerna: de måste erbjuda en grundläggande kontanthantering för att få bankoktroj, dvs. tillstånd till att bedriva bankverksamhet.
Enligt lag ska människor själva kunna välja betalningsmedel – det är dags att bankerna nu tar sitt ansvar.

Christina Rogestam, Ordförande, SPF Seniorerna
Curt Persson, Ordförande PRO
Birger Svanström, Ordförande Sveriges Konsumenter
Jan Bertoft, Generalsekreterare Sveriges Konsumenter
Wiggo Lindgren, Vice Ordförande Småföretagarnas Riksförbund
Björn Eriksson, Ordförande Säkerhetsbranschen
Staffan Nilsson, Ordförande, Hela Sverige Ska Leva

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen