De röd/grönas förslag

Småföretagarnas Riksförbund har granskat den Regeringsplattform 2011-2014 som de röd/gröna presenterat inför valet 19/9-2010. Där finns mycket fagert tal om företagande och småföretagare men ingenting handfast som kan ge dessa hopp om bättre tider och ett lättare liv om de röd/gröna skulle ta regeringsmakten i Sverige.

De röd/gröna vill ta ”Ansvar för hela Sverige”. I deras samhälle tas ”all begåvning, alla talanger och all arbetsvilja tillvara”. Det finns, enligt dem, så mycket kreativitet, engagemang och framtidstro att allt blir bra bara alla får chansen att växa.

 

I de röd/grönas Sverige tar man hänsyn till att det behövs mer forskning, mer riskkapital och bättre villkor för småföretagare. SFR kan inte uttrycka det bättre men samtidigt får man inte glömma vilka det är som byggt det system som nu gör att många småföretagare inte vågar anställa mera personal och utvidga sitt företag. Under decennier av Socialdemokratiskt styre har småföretagarnas villkor gjorts allt svårare med skyhöga arbetsgivaravgifter, hårda arbetsrättsbestämmelser, tungt sjuklöneansvar och ett superkrångligt regelsystem som kräver konsulter och specialister att förstå. Administration tar stora delar av småföretagarnas tid i anspråk om han är själv eller har några anställda.

 

De röd/gröna ”vill under 2011 och 2012 sänka socialavgifterna för småföretag så att det blir billigare att anställa” Givet att det finns reformutrymme vill man också under mandatperioden sänka restaurangmomsen och om ytterligare utrymme skulle uppstå gå vidare med ytterligare lättnader för småföretagare.   Det låter bra men SFR vill se skarpa förslag och utfästelser innan de tror på sådana saker. Historien talar inte för att det är hundraprocentigt tillförlitligt. Det finns för stort antal av ordet ”om” med i olika sammanhang.

 

Om ytterligare ekonomiskt utrymme skulle uppstå kommer de röd/gröna att gå vidare och kanske sänka arbetsgivaravgifterna, minska sjuklönekostnaderna eller skapa ett riskkapitalavdrag.

SFR säger som ovan. Vi vill se det innan vi tror på det.

 

Det måste erkännas att de röd/gröna genom att nämna ovanstående visar sig ha god koll på vad som behövs göras för småföretagarna men därifrån tillhandling är det troligen ljusår.

 

 

 

Andra utfästelser i Regeringsplattformen som SFR däremot inte tvivlar en sekund på är att de röd/gröna ”kommer att ” stärka arbetsrätten (LAS m.m.) och i fullt samförstånd med och initierat av facket lägga ytterligare lagstadgade, tvingande bördor på småföretagarnas axlar. Det ligger helt i linje med vad man under tidigare regeringsperioder åstadkommit.

SFR säger återigen. När skall politikerna, på någondera kanten, förstå att småföretagarna är Sveriges viktigaste faktor för tillväxt och välfärd? När skall de förstå att småföretagarna kan anställa, behöver anställa och vill anställa men inte vågar?

 

Gör någonting för att underlätta för dem!

 

 

 

 

För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Telefon; 042 – 34 28 50

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top