Den splittrade oppositionen

Före valet i höstas skrev Småföretagarnas Riksförbund om ”De röd/gröna och småföretagarna” och konstaterade att de hade ganska god koll på vad som borde göras för de små företagarna men att de skarpa förslagen saknades. När nu, en tid efter att de förlorade valet, splittringen i gruppen är närmast total, kan man ganska lätt konstatera vilka som stod för idéerna och vilka som bara pratade i luften.  

Vårmotionerna från de två röda och de gröna har trillat in och de är ganska tydliga.

 

Socialdemokraterna är ganska tydligt otydliga. Inga siffror på bordet förrän i höst. Skatteutredning under Pagrotsky skall först lägga fast ramarna för hur mycket man kan ta ut svängarna. Dessförinnan nöjer man sig med att i lite allmänna ordalag tala om att ”Investera i Sveriges konkurrenskraft, En kunskapsbaserad ekonomi (baserad på bl.a. högre kvalitet i undervisningen), Nolltolerans mot ungdomsarbetslösheten” med flera vällovliga ambitioner. Konkreta åtgärder som prissätts är lite blandade saker för runt en halv miljard och där finns ingenting som direkt skulle stimulera småföretagare till kraftansträngningar. Möjligen kan den föreslagna ”matchningskommissionen” för 100 miljoner ge någonting positivt i frågan om att hitta rätt kompetens till rätt arbete. Vi får vackert vänta till höstens budgetförslag innan Juholt och Waidelich bekänner färg.

 


Vänsterpartiet
är väl kanske inget favoritparti för så många småföretagare men de har mycket tydliga ambitioner och vet var pengarna skall tas. ”Breda samhällsinvesteringar för att bygga samhället starkt och jämlikt” skall betalas med höjda skatter. ”På sikt slopat jobbskatteavdrag, Utredning av förmögenhetsskatt samt skatt på dödsbo, Neutral fastighetsbeskattning”. ”Världens bästa välfärd utan privata vinstintressen, Avskaffa RUT-avdragen och lägga pengarna på barnomsorg på obekväm arbetstid”. Att kraftiga skattehöjningar behövs är klart och det sticker de heller inte under stol med.

 


Miljöpartiet
verkar ha tagit sats efter splittringen och visar nu vilka som troligen låg bakom tankarna kring småföretagandet i det röd/gröna valmanifestet i höstas. SFR välkomnar att de nu tar möjligheten att föra sina tankar till torgs utan att bromsas av de andra i den forna rödgröna röran. Visserligen skriver de att de ”under våren sett över och utvecklat sin företagarpolitik” men vi vill vara positiva och tro att tankarna fanns även inför valet men inte fick genomslag i samarbetet med S och V. Miljöpartiet vill ”axla det politiska ansvaret för att vara småföretagens röst i politiken” och ”i det gröna Sverige ska det vara lika naturligt att starta eget som att söka ett arbete”.

 

De vill:

Ta bort sjuklöneansvaret för företag med upp till 10 anställda
Sänka arbetsgivaravgifterna upp till en viss  lönesumma
Sänka momsen för tjänstesektorn
Satsa stort på utbildningsväsendet för att underlätta för företagen att hitta rätt kompetens

 

Dessutom motsätter de sig återinförande av förmögenhetsskatten.

 

SFR applåderar och kan bara konstatera att det är helt i linje med vad vi önskar oss. Det är några bra första steg i vår nu gemensamma strävan att låta småföretagarna gå i spetsen för en snabbt växande ekonomi och avskaffande av de faktorer som negativt påverkar småföretagandet i Sverige.

 

En av våra organisationskolleger sätter frågetecken för kostnaderna för borttagandet av sjuklöneansvaret (3 miljarder) och hoppas att det inte skall täckas av t.ex. höjda energiskatter. Det håller SFR naturligtvis med om men vi pekar samtidigt på vad vi skrev häromdagen under rubriken ”Mera pengar i ladorna”. Borg tar in över 10 miljarder extra i skatter och avgifter på de nuvarande bensin- och dieselpriserna. Nog finns det råd till att genomföra ordentliga förbättringar för Sveriges småföretagare. Vi kommer noggrant att följa Miljöpartiets fortsatta strävanden som det parti som vill vara småföretagarnas röst i politiken.

 

Välkomna ut ur den rödgröna röran

För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson
Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Vxl;  042 – 34 28 50

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen