DISKRIMINERANDE MOMSSATSER

En företagare har hört av sig till Förbundet och meddelat att han anser det djupt orättvist att han som använder arbetsfordon, vid leasing, endast får dra av halva momsen. Om han köper ett arbetsfordon med flak får han ju dra av hela momsen. Han vill ha reda på varför dessa inkonsekventa regler gäller och vad som är orsaken till denna orättvisa och diskriminerande behandling av småföretagare.

Förbundet har utrett frågan tillsammans med skatteexpertis och kommit fram till följande. Orsaken till dessa regler är helt enkelt bara att de hängt med sedan momslagstiftningen infördes. Den enda skillnaden mot när momsen infördes år 1969 är sannolikt bara den att gränsen för att lastbilar med skåpkarosseri ska klassas som personbilar har höjts från 1800 kg till 3500 kg. Det finns också en kammarrättsdom där en “Hemglassbil” ansågs vara personbil bara för att det saknades en luftspalt mellan förarhytt och skåp.

 Vid köp av fordon har man inget avdrag alls. Anledningen till detta är att det är svårt att avgöra hur mycket bilen används privat och i verksamheten. Dock har man fullt avdrag för momsen på drifts- och underhållskostnader oavsett privatkörning. Bestämmelserna har således karaktär av schabloner.         

 Förbundet vill påpeka att denna gränsdragning är mycket orättvis och drabbar många småföretagare inte minst i hantverksbranschen.

 Reglerna om detta finns huvudsakligen i momslagens 22 kap 2 punkten under rubriken – Skåpbil, buss – där det står: ”Med personbil förstås även lastbil med skåpkarosseri och buss, om fordonets totalvikt är högst 3500 kg.”

 22 kap 2 punkten i momslagen innehåller sedan undantaget från denna regel, där det under rubriken – Separat förarhytt – står att: ”Om förarhytten på en lastbil med skåpkarosseri, för vilken totalvikten uppgår till minst 3500 kg, utgör en separat karosserienhet anses fordonet inte som en personbil.”

 För personbil får företagaren vid leasing i princip dra halva momsen men för bilar med separat förarhytt får han dra av hela. Vi får inte glömma bort att den 50-procentiga avdragsrätten för leasing av personbil för närvarande är mycket generös där man vid köp helt saknar avdragsrätt.

 Förbundet vill uppmärksamma politikerna på denna diskriminerande lagstiftning och uppmana dem att föreslå någon form av mindre justering för att rätta till orättvisorna av momslagstiftningen i denna del.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top