Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Diskriminering som bottnar i dumhet.

Såväl i Tyskland som i Danmark är vi kända som ”de dumma Svenskarna”  och ibland kan man fråga sig om de har rätt. Att småföretagarna i södra Sverige har de högsta elpriserna i Norden just nu beror på eftergivenhet för att inte säga dumhet.

Den nyblivna region 4 (sydligaste delen av Sverige) producerar lite elektricitet men förbrukar ganska mycket. Att förbrukningen är stor beror på mycket folk och mycket industri. Den första dumheten vilket gav till resultat att det blev minussiffror var att stänga Barsebäcks Kärnkraftverk. Här var det eftergivenhet mot våra smarta grannar i Danmark som tyckte att det låg för nära Kongens By. På den tiden trodde man att det skulle bli lätt att ersätta ett kärnkraftverk med andra energikällor och dessutom spara på förbrukningen. Det visade sig inte fungera så bra och Sverige har fått en sämre balans mellan tillgång och efterfrågan än vad vi kunde haft. 

Av det skälet har vi tvingats vara återhållsamma med export av el vilket Danskarna ansåg sig bli lidande av. Därför klagade de till EU kommissionen och hävdade att vi ville behålla vår el själva för att hålla våra inhemska elpriser nere. Sverige väntade inte ens på ett uttalande från EU kommissionen utan delade in landet i 4 elområden med dyrare el ju närmare Danmark man kom. Återigen eftergifter mot Danmark och nu även EU för att inte säga dumhet. Det är inte alls säkert att kommissionen hade gett Danmark rätt.

Resultatet har blivit att priserna på el i södra Sverige i dag (22/11) är uppemot 75 % högre i t.ex. Skåne, Blekinge och delar av Småland än i Norrland. Det är bara på lilla Själland i Danmark som det är lika högt. I Norge med mycket och väl utbyggd vattenkraft är priserna t.o.m. lägre än i Norrland medan Finland ligger mitt i mellan. Största delarna av Danmark (Jylland) ligger väsentligt lägre än Sydsverige. Diskriminering som bottnar i dumhet.

Det stora problemet är att vårt svenska elnät inte räcker till. Det finns flaskhalsar i nätet för distribution från norr till söder. Detta borde Svenska Kraftnät som ansvarar för detta tänkt på redan för 12 år sedan när Barsebäck stängdes. Sydsvenskarna får nu betala dubbelt för eftergivenheten mot Danmark och dumheten att stänga Barsebäck. Hade det varit i drift hade man inte behövt transportera så mycket vattenkraftbaserad el från Norrland. Detta under förutsättning att de som drivit det inte burit sig lika taffligt åt som de som är ansvariga i Ringhals.  Glömd dammsugare inom inneslutningen vid start. Hur slarviga får man egentligen vara? Kärnkraftverken tycks dessutom ha en egendomlig tendens att krångla på vintern och bättre blir det inte av att avstängningar för underhåll läggs in när produktionen behövs som bäst. Priserna går upp och producenterna tjänar mer pengar.

Den Svenska Regeringen sitter stilla i båten. Indelningen av Sverige i fyra prisområden är inte deras sak enligt energiminister Anna-Karin Hatt utan en fråga för Svenska Kraftnät. Att staten äger det företaget tycks inte höra till saken.

Konsekvenserna av de uppkomna missförhållandena måste snabbt uppmärksammas av regeringen. Diskriminering av sydsvenska företag i konkurrens med hela övriga Norden. Skyhöga elpriser slår mot företagens förmåga att klara sin ekonomi, utvecklas och anställa medarbetare. Eftersom staten äger Svenska kraftnät och stora delar av produktionen av el finns det självfallet möjlighet för regeringen att ingripa och rätta till saker som blivit fel genom eftergivenhet och dumhet.

Det mullrar i leden av småföretagare i södra Sverige och riksdagsledamöter från berörda delar av landet borde nu driva dessa frågor hårt för att inte deras väljare skall förlora förtroendet för dem.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen