En chockhöjning av avgifterna för stämningsansökan kommer att drabba småföretagarna

I stället för dagens avgift 450 kronor förslås det nu kosta 2 850 kronor att ansöka om stämning i ordinarie tvistemål och 1950 kronor enligt småmålslagen.

Många av våra medlemmar kan med tanke på omfattningen av deras verksamheter och ekonomiska situation många gånger liknas vid konsumenter. Men de har vid rättsliga tvister inget stöd av konsumentköplagen och Allmänna Reklamationsnämnden. När de är missnöjda med någon vara som de inköpt för rörelsen, får de istället vända sig till domstol för att få sin sak prövad.
 
Domstolsverket har nu förelagit att ansökningsavgifterna för stämningsansökan ska höjas till 1950 kronor respektive 2850 kronor. Den förra för småmål och den senare för ordinarie tvistemål.
 
Detta är nog ett nog ett misstag om det bara gäller att täcka Domstolverkets kostnader för de allmänna domstolarna. Konsekvensen kan istället bli att småföretagare ännu mindre vågar riskera sin ekonomi i dyrbara rättegångar. Vi har en besvärlig situation rörande detta redan idag.
 
Om tvisteföremålet har ett mindre värde än halva basbeloppet, idag cirka 22 250 kronor, kan man väcka talan enligt den s.k. småmålslagen, viket innebär att man inte riskerar mer än cirka 2000 kronor om man förlorar.
 
Om man höjer enligt förslaget blir det väsentligt dyrare både enligt småmålslagen och i de fall man väcker en ordinarie talan, där redan startavgiften då kommer att uppgå till 2850 kronor. I ordinarie tvistemål, kan man riskera hela sin ekonomi även om man har rättsskydd.
 
Förbundet menar att man tänker fel om man ändrar i avgiftssystemet så att det kommer att medföra att småföretagare inte har råd att anlita jurister och advokater vare sig i småmål eller i ordinarie tvistemål. Det kan inte vara rätt att försöka öka domstolarnas intäkter på ett sådant sätt att en redan underlägsen grupp småföretagare får ännu mer eftersatt rättssäkerhet. Regeringen bör därför inte genomföra någon avgiftshöjning.

Regeringen borde istället göra en översyn och ändring av reglerna om rättegångskostnader i tvistemål så att småföretagare har en rimlig möjlighet få sin sak rättsligt prövad. Även i de fall som det inte rör sig om belopp större än omkring 25000 kronor.

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Rulla till toppen