En regleringsgiljotin

Småföretagarnas Riksförbund har i flera omgångar pekat på den långsamma takten i det regelförenklingsarbete som Alliansregeringen med hög svansföring aviserat och säger sig bedriva. Dels tycks man bara uppnått 7 % i stället för utlovade 25 % (2006) och dels menar SFR att många av de förändringar som gjorts inte är särskilt småföretagsvänliga. Detta har SFR tidigare utförligt behandlat i olika media.

Det tycks emellertid vara så att enskilda riksdagsledamöter som företrädare för Alliansen har högre ambitioner än Regeringen. SFR har studerat ett antal motioner till Riksdagen under de senaste månaderna och fastnat för två av dessa. Händelsevis är de inlämnade av moderata riksdagsledamöter och av någon anledning på samma dag (2010-10-27).

 

Den första (2010/11: N418) är inlämnad av Marietta de Pourbaix-Lundin och skulle till stora delar kunna skrivas in som del av handlingsprogrammet för SFR. Efter endast 3 rader om hur mycket som redan gjorts vad gäller att minska regelkrånglet och om regeringens ambitioner (snabbt gjort) skriver hon:

 

”Fortfarande är det dock så att ett litet företag med 4-5 anställda måste nästintill ha en halvtidstjänst för att ta hand om all den pappersexercis som olika myndigheter lägger på den lilla företagaren. En av de viktigaste åtgärderna som kan genomföras är att minska alla de regler som lägger en hämsko över den lilla näringsidkaren, regler som bara kan anses vara avpassade utifrån de större företagens behov och synpunkter.Förbättrat småföretagarklimat måste ges prioritet i det pågående arbetet att förbättra det allmänna företagsklimatet i Sverige”


SFR
instämmer naturligtvis i vartenda ord av det vi citerat och hoppas Marietta fortsatt står på sig i denna fråga. Bra rutet!

 

En annan moderat riksdagsledamot, vars motion (2010/11: N420) vi fastnat för, är Johnny Munkhammar som förutom ambitioner om att företagsklimatet i Sverige bör förbättras även har idéer om hur regleringsbördan skall kunna minska. Han skriver:

 

”En metod som föreslogs av Globariseringsrådet, och har varit känd även tidigare, är så kallade ”solnedgångsregler”. Det vill säga att regleringar är temporära, att de löper ut vid en given tidpunkt – såsom efter fem år – ifall inte någon aktivt driver deras behållande, som i så fall kräver nytt beslut”.

Vem gillar inte vackra solnedgångar. Tänk vilken vacker sådan det skulle bli om denna princip tillämpades. Hur många gamla, mossiga regler, som inte över huvud taget har något berättigande, skulle inte kunna förpassas till historieböckerna till fromma för småföretagarnas arbetstid. Dessutom skulle säkert många byråkrater på olika myndigheter få tid till viktigare saker än att plåga småföretagarna med krav på uppgifter som inte är relevanta eller meningsfulla. Kanske man t.o.m. skulle kunna, genom naturlig avgång (med tanke på LAS), minska antalet byråkrater rejält.

Johnny stannar emellertid inte där. Han påminner också om en annan spännande metod som, enligt motionen ”framgångsrikt använts i många snabbt reformerande tillväxtländer. Han presenterar den så kallade ”regleringsgiljotinen” som en väg att minska krånglet.

 

”Man definierar en mängd regleringar, ofta de som har någon inverkan på företagens förutsättningar, och ställer tre frågor om var och en.

  • Är den nödvändig?
  • Är den laglig?
  • Är den företagsvänlig?

Varje reglering som klarar alla tre frågorna förs till kategorin ”behålla”. Varje reglering som missar någon av de två första förs till kategorin ”avskaffa”. De regleringar som klarar de två första men inte den tredje förs till ”revidera”.

Han skriver också i motionen:

 

”En regleringsgiljotinsprocess som utförs av ett oberoende råd eller kommitté kan vara en effektiv form av prövning, för att minska vår regleringsbörda och risken för skadliga regleringar”.


SFR
kan bara applådera och önska att en regleringsgiljotin sätts upp i solnedgången så snart som möjligt. Hoppet är inte ute för den svenska revolutionen. Det gäller ”bara” för Marietta och Johnny att få fler med på tåget.

 

 

För ytterligare information kontakta:
Leif Svensson

Förbundsordförande
E-post: leif.svensson@smaforetagarna.eu
Telefon; 042 – 34 28 50

På hemsidan; www.smaforetagarna.se

Kontakta oss

Småföretagarnas Riksförbund
E-post: info@smaforetagarna.se
Telefon: 042-342850
Fakturafrågor/medlemstjänst: 0200-380370
E-post: faktura@smaforetagarna.eu

NYHETSBREV

Vill du ha vårt nyhetsbrev? Skriv in din mail nedan!

Scroll to Top